Cale de navigare

Programul PROGRESS (2007-2013)

Menţionăm că anumite publicaţii ar putea fi disponibile doar în limbile engleză, franceză şi germană.

Ultimele apariții

05/12/2013

EaSI - Noul program global al UE pentru ocuparea forței de muncă și politică socială  (05/12/2013)

Catalog N. : KE-03-13-702-RO-C

EaSI, noul program paneuropean pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială, va contribui la o mai mare coerență a politicii UE, va încuraja mobilitatea forței de muncă și va oferi microfinanțare specifică grupurilor mai vulnerabile. EaSI comasează programul PROGRESS, rețeaua EURES și instrumentul de microfinanțare PROGRESS într-un program global unic menit să contribuie într-un mod mai eficient la crearea de noi locuri de muncă și la creșterea durabilă, punând accentul pe inovare socială. Aflați cum.

Prezenta publicaţie este disponibilă în format tipărit în toate limbile oficiale ale UE.

17/07/2013

Progress Annual Performance Monitoring Report 2012  (17/07/2013)

Catalog N. : KE-XC-13-001-EN-N

The report on the performance of the EU Progress programme in 2012 provides a key insight into how the programme has fared in meeting EU goals in the fields of employment, social inclusion and social protection, working conditions, equality between women and men and fight against discriminations. It analyses the significant contribution of the activities funded through Progress to the implementation of the Europe 2020 strategy, in terms of policy coordination, implementation of EU laws and support to the main stakeholders. The report supports concrete outcomes by providing them with visibility, focusing on the evolving policy priorities in the relevant policy areas, and the main challenges still facing the EU. The report is available in electronic format in English.

12/07/2013

Year at a glance Progress in 2012  (12/07/2013)

Catalog N. : KE-XE-13-001-EN-C

The Progress factsheet for 2012 takes a look at some of the key figures of the Progress performance monitoring report 2012 about the results of the EU Programme for employment and social solidarity. It offers readers a glance at how Progress has contributed to the implementation of the Europe 2020 strategy, by summarising some of the major analytical, mutual learning, awareness raising and dissemination activities that have been funded. It is available in printed format in English, French and German.

17/07/2012

Microfinanţarea Progress - Portrete de întreprinzători  (17/07/2012)

Catalog N. : KE-32-12-231-RO-C

Instrumentul european de microfinanţare Progress (microfinanţarea Progress), lansat în 2010, urmăreşte sporirea accesului la microfinanţare în întreaga Europă. Microfinanţarea este un instrument vital pentru încurajarea creşterii, acordându-le oamenilor care altfel s-ar putea să nu aibă această oportunitate şansa de a-şi realiza ambiţiile antreprenoriale. Broşura Microfinanţarea Progress trece în revistă modalităţile prin care iniţiativa promovează ocuparea forţei de muncă şi incluziunea socială în Europa, oferind totodată detalii privind procedura de solicitare a unui microcredit. În broşură veţi găsi portrete ale unor întreprinzători din întreaga Europă care au beneficiat deja de microfinanţarea Progress. Broşura este disponibilă în format tipărit în 22 de limbi oficiale ale UE şi în format electronic în limba irlandeză.

28/06/2012

Year at a glance - PROGRESS in 2011  (28/06/2012)

Catalog N. : KE-32-12-194-EN-C

The Progress programme plays a key role in providing support for modern, effective and innovative employment, social and equality policies in the EU. This report details Progress’s activities in 2011 and evaluates the measures taken over the year to achieve the programme’s stated objectives. The 2011 report clearly underlines Progress’s added value and the impact it has had in EU Member States on promoting lasting outcomes across the continent. The factsheet is available in printed format in English, French and German.

28/06/2012

Progress Annual Performance Monitoring Report 2011  (28/06/2012)

Catalog N. : KE-XC-12-001-EN-N

The Progress programme plays a key role in providing support for modern, effective and innovative employment, social and equality policies in the EU. This report details Progress’s activities in 2011 and evaluates the measures taken over the year to achieve the programme’s stated objectives. The 2011 report clearly underlines Progress’s added value and the impact it has had in EU Member States on promoting lasting outcomes across the continent. The report is available in electronic format in English, French and German.

27/09/2011

PROGRESS în acţiune: Programul UE pentru ocuparea forţei de muncă și solidaritate socială (2007-2013)  (27/09/2011)

Catalog N. : KE-30-11-242-RO-C

PROGRESS (2007-2013) este programul UE pentru ocuparea forţei de muncă şi solidaritate socială, instituit în scopul furnizării de susţinere financiară pentru a contribui la punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020. Această publicaţie rezumă obiectivele pe termen lung şi pe termen scurt ale programului şi oferă mai multe exemple privind modul în care programul susţine dezvoltarea şi coordonarea politicii europene sociale şi de ocupare a forţei de muncă şi privind modul în care diferite părţi interesate sunt implicate în elaborarea de politici la nivelul UE şi la nivel naţional. Prezenta publicaţie este disponibilă în format tipărit în toate limbile ofi ciale ale UE.

27/07/2011

Progress Annual Performance Monitoring Report 2010  (27/07/2011)

Catalog N. : KE-XC-11-001-EN-N

The PROGRESS programme provides financial support to help reach EU aims in the area of employment, social affairs and equal opportunities. This report gives an overview of the programme’s performance during 2010 in terms of progress towards the achievement of pre-defined immediate and intermediate goals. It also underlines the programme’s importance to participating countries as regards their involvement in PROGRESS activities and the relevance of outcomes to their needs. The report is available in electronic format in English, French and German.

25/07/2011

Progress Annual Performance Monitoring Report 2010 - Performance at a glance  (25/07/2011)

Catalog N. : KE-30-11-115-EN-D

The PROGRESS programme provides financial support to help reach EU aims in the area of employment, social affairs and equal opportunities. This fact sheet summarises the PROGRESS Annual Performance Monitoring Report 2010. Emphasis is placed on the programme’s contribution to and achievement of its mission over the past year, in an overview of deliverables and their use by policymakers, social partners, NGOs and other stakeholders. The factsheet is available in printed format in English, French and German.

02/07/2010

Progress Annual Performance Monitoring Report 2009 — Monitoring of the performance of the European Union programme for employment and social solidarity — Progress (2007–13)  (02/07/2010)

Catalog N. : KE-XC-10-001-EN-N

The 2009 Progress Annual Performance Report presents the results of the performance of the European Union programme for employment and social solidarity — Progress (2007–13) against the commitments made in the programme's strategic framework and detailed in the annual work plan 2009. It demonstrates how Progress-funded activities have actually contributed to the achievements of EU policy goals and illustrates their concrete benefits for Europeans. The report highlights some of the most successful actions that have led to significant and lasting effects for the Member States, for example, in terms of policy transfer and mutual learning. It also gives recommendations on actions to enhance the programme's efficiency and effectiveness. In addition to the full report, a factsheet has been published in English, French and German summarising the key findings of the report. This brochure is available in electronic format in English, French and German.

    Partajează

  • Twitter Facebook Partajează pe Google+