Navigācijas ceļš

Programma “PROGRESS” (2007-2013)

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

Jaunākās publikācijas

05/12/2013

EaSI - Jauna ES Nodarbinātības un sociālās politikas vispārīgā programma  (05/12/2013)

Catalog N. : KE-03-13-702-LV-C

EaSI — jaunā Eiropas mēroga nodarbinātības un sociālās politikas programma — palīdzēs ES sagatavot saskaņotāku politiku, veicinās darba mobilitāti un nodrošinās mērķtiecīgu mikrofinansējumu sabiedrības neaizsargātākajām grupām. Apvienojot Progress, EURES un mikrofinansēšanas instrument Progress vienā vispārīgā programmā, EaSI palīdzēs efektīvāk radīt jaunas darba vietas un nodrošināt ilgtspējīgu izaugsmi, uzsverot sociālās inovācijas. Uzziniet, kā!

Šī publikācija drukātā veidā pieejama visās oficiālajās ES valodās.

17/07/2013

Progress Annual Performance Monitoring Report 2012  (17/07/2013)

Catalog N. : KE-XC-13-001-EN-N

The report on the performance of the EU Progress programme in 2012 provides a key insight into how the programme has fared in meeting EU goals in the fields of employment, social inclusion and social protection, working conditions, equality between women and men and fight against discriminations. It analyses the significant contribution of the activities funded through Progress to the implementation of the Europe 2020 strategy, in terms of policy coordination, implementation of EU laws and support to the main stakeholders. The report supports concrete outcomes by providing them with visibility, focusing on the evolving policy priorities in the relevant policy areas, and the main challenges still facing the EU. The report is available in electronic format in English.

12/07/2013

Year at a glance Progress in 2012  (12/07/2013)

Catalog N. : KE-XE-13-001-EN-C

The Progress factsheet for 2012 takes a look at some of the key figures of the Progress performance monitoring report 2012 about the results of the EU Programme for employment and social solidarity. It offers readers a glance at how Progress has contributed to the implementation of the Europe 2020 strategy, by summarising some of the major analytical, mutual learning, awareness raising and dissemination activities that have been funded. It is available in printed format in English, French and German.

17/07/2012

Mikrofinansēšanas instruments “Progress” - Uzņēmēju portreti  (17/07/2012)

Catalog N. : KE-32-12-231-LV-C

2010. gadā izveidotā Eiropas mikrofinansēšanas instrumenta “Progress” mērķis ir mikrofinansējumu padarīt pieejamāku visā Eiropā. Mikrofinansējums ir nozīmīgs instruments izaugsmes veicināšanai, sniedzot iespējas realizēt uzņēmējdarbības mērķus tiem cilvēkiem, kam citādi nebūtu šādas iespējas. Bukletā par mikrofinansēšanas instrumentu “Progress” ir aplūkoti dažādi veidi, kā šī iniciatīva sekmē nodarbinātību un sociālo iekļaušanu Eiropā, kā arī sniegta informācija par to, kā pieteikties mikrokredīta saņemšanai. Tāpat tas iepazīstina ar vairākiem Eiropas uzņēmējiem, kas jau saņēmuši mikrofinansēšanas instrumenta “Progress” atbalstu. Buklets pieejams drukātā formātā 22 ES oficiālajās valodās un elektroniskā formātā — īru valodā.

28/06/2012

Year at a glance - PROGRESS in 2011  (28/06/2012)

Catalog N. : KE-32-12-194-EN-C

The Progress programme plays a key role in providing support for modern, effective and innovative employment, social and equality policies in the EU. This report details Progress’s activities in 2011 and evaluates the measures taken over the year to achieve the programme’s stated objectives. The 2011 report clearly underlines Progress’s added value and the impact it has had in EU Member States on promoting lasting outcomes across the continent. The factsheet is available in printed format in English, French and German.

28/06/2012

Progress Annual Performance Monitoring Report 2011  (28/06/2012)

Catalog N. : KE-XC-12-001-EN-N

The Progress programme plays a key role in providing support for modern, effective and innovative employment, social and equality policies in the EU. This report details Progress’s activities in 2011 and evaluates the measures taken over the year to achieve the programme’s stated objectives. The 2011 report clearly underlines Progress’s added value and the impact it has had in EU Member States on promoting lasting outcomes across the continent. The report is available in electronic format in English, French and German.

27/09/2011

PROGRESS darbībā — ES nodarbinātības un sociālās solidaritātes programma 2007.–2013. gadam  (27/09/2011)

Catalog N. : KE-30-11-242-LV-C

Programma „PROGRESS” (2007.–2013. gadam) ir ES nodarbinātības un sociālās solidaritātes programma, kas izveidota, lai sniegtu finansiālu atbalstu ieguldījumam stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanā. Šajā publikācijā ir izklāstīti programmas ilgtermiņa un īstermiņa mērķi un sniegti vairāki piemēri, kā ar programmu tiek atbalstīta Eiropas nodarbinātības un sociālās politikas izstrāde un koordinēšana un kā dažādas ieinteresētās puses tiek iesaistītas politikas veidošanā ES un valstu līmeņos. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās oficiālajās ES valodās.

27/07/2011

Progress Annual Performance Monitoring Report 2010  (27/07/2011)

Catalog N. : KE-XC-11-001-EN-N

The PROGRESS programme provides financial support to help reach EU aims in the area of employment, social affairs and equal opportunities. This report gives an overview of the programme’s performance during 2010 in terms of progress towards the achievement of pre-defined immediate and intermediate goals. It also underlines the programme’s importance to participating countries as regards their involvement in PROGRESS activities and the relevance of outcomes to their needs. The report is available in electronic format in English, French and German.

25/07/2011

Progress Annual Performance Monitoring Report 2010 - Performance at a glance  (25/07/2011)

Catalog N. : KE-30-11-115-EN-D

The PROGRESS programme provides financial support to help reach EU aims in the area of employment, social affairs and equal opportunities. This fact sheet summarises the PROGRESS Annual Performance Monitoring Report 2010. Emphasis is placed on the programme’s contribution to and achievement of its mission over the past year, in an overview of deliverables and their use by policymakers, social partners, NGOs and other stakeholders. The factsheet is available in printed format in English, French and German.

02/07/2010

Progress Annual Performance Monitoring Report 2009 — Monitoring of the performance of the European Union programme for employment and social solidarity — Progress (2007–13)  (02/07/2010)

Catalog N. : KE-XC-10-001-EN-N

The 2009 Progress Annual Performance Report presents the results of the performance of the European Union programme for employment and social solidarity — Progress (2007–13) against the commitments made in the programme's strategic framework and detailed in the annual work plan 2009. It demonstrates how Progress-funded activities have actually contributed to the achievements of EU policy goals and illustrates their concrete benefits for Europeans. The report highlights some of the most successful actions that have led to significant and lasting effects for the Member States, for example, in terms of policy transfer and mutual learning. It also gives recommendations on actions to enhance the programme's efficiency and effectiveness. In addition to the full report, a factsheet has been published in English, French and German summarising the key findings of the report. This brochure is available in electronic format in English, French and German.

    Kopīgot

  • Norādīt vietnē Norādīt vietnē Kopīgot vietnē “Google+”