Cosán nascleanúna

An clár PROGRESS (2007-2013)

Tabhair faoi deara nach mbeidh foilseacháin áirithe ar fáil ach amháin i mBéarla, i bhFraincis nó i nGearmáinis.

Na doiciméid is déanaí

30/07/2014

Year at a glance PROGRESS in 2013  (30/07/2014)

Catalóg N. :KE-XE-14-001-EN-C

The factsheet presents the highlights of the 2013 PROGRESS Annual Performance Monitoring Report, showcasing the programme’s main achievements during that year. These include improving information-sharing on EU law and policy among Member States, ensuring the integration of cross-cutting issues such as equality into EU policy and improving policy consistency. Programme outputs were driven by employment and social objectives of Europe 2020, with activities focused on major challenges such as unemployment, social impact of the crisis and demographic changes. This leaflet is available in printed format in English, French and German.

10/07/2014

PROGRESS Annual Performance Monitoring Report 2013  (10/07/2014)

Catalóg N. :KE-XC-14-001-EN-N

The 2013 PROGRESS Annual Performance Monitoring Report looks at how PROGRESS has helped the Commission make proposals on evolving policy priorities such as improved performance of public employment services, social investment for inclusive growth and handling occupational pensions. Programme outputs were driven by employment and social objectives of Europe 2020, with activities focused on major challenges such as unemployment, social impact of the crisis and demographic changes.

This publication is available in electronic format in English only.

05/05/2014

Investing in children: Breaking the cycle of disadvantage – A study of national policies  (05/05/2014)

Catalóg N. :KE-04-14-349-EN-N

Child poverty and social exclusion is one of the major challenges facing the European Union and in February 2013 the European Commission issued a major Recommendation on “Investing in children: breaking the cycle of disadvantage’. This Synthesis Report has been produced by the Network Core Team of the European Network of Independent Experts on Social Inclusion, on the basis of the independent experts’ reports covering the 28 EU Member States. It brings together the main findings of the country analyses and draws on these and the Core Team’s overall assessment to put forward a series of concrete suggestions for advancing the implementation of the Recommendation at both national and EU levels. The report is available in electronic format in English, French and German. The 28 country reports are available here together with their translation in the national language(s).

05/12/2013

EaSI - Bratchlár nua an AE um fhostaíocht agus um beartas sóisialta  (05/12/2013)

Catalóg N. :KE-03-13-702-GA-C

Cabhróidh EaSI, an clár nua uile-Eorpach um fhostaíocht agus nuálaíocht shóisialta, leis an Aontas Eorpach beartas níos comhtháite a sholáthar, spreagfaidh sé an tsoghluaisteacht ghairmiúil agus soláthróidh sé micreamhaoiniúchán spriocdhírithe do na daoine is leochailí. Le Progress, EURES agus Progress Micreamhaoiniúchán a chumasc faoin chreatchlár céanna, cabhróidh EaSI le poist nua agus le forás inbhuanaithe a sholáthar ar bhealach níos éifeachtúla trí bhéim a chur ar nuálaíocht shóisialta. Fionn conas a dhéanfar é sin.

Tá an foilseachán seo ar fáil i bhformáid chlóite i dteangacha oifigiúla uile an AE.

17/07/2013

Progress Annual Performance Monitoring Report 2012  (17/07/2013)

Catalóg N. :KE-XC-13-001-EN-N

The report on the performance of the EU Progress programme in 2012 provides a key insight into how the programme has fared in meeting EU goals in the fields of employment, social inclusion and social protection, working conditions, equality between women and men and fight against discriminations. It analyses the significant contribution of the activities funded through Progress to the implementation of the Europe 2020 strategy, in terms of policy coordination, implementation of EU laws and support to the main stakeholders. The report supports concrete outcomes by providing them with visibility, focusing on the evolving policy priorities in the relevant policy areas, and the main challenges still facing the EU. The report is available in electronic format in English.

12/07/2013

Year at a glance Progress in 2012  (12/07/2013)

Catalóg N. :KE-XE-13-001-EN-C

The Progress factsheet for 2012 takes a look at some of the key figures of the Progress performance monitoring report 2012 about the results of the EU Programme for employment and social solidarity. It offers readers a glance at how Progress has contributed to the implementation of the Europe 2020 strategy, by summarising some of the major analytical, mutual learning, awareness raising and dissemination activities that have been funded. It is available in printed format in English, French and German.

17/07/2012

An Áis Mhicrea-airgeadais don Dul chun Cinn - Portráidí na bhfiontraithe  (17/07/2012)

Catalóg N. :KE-32-12-231-GA-C

Is é is aidhm atá leis an Áis Eorpach Mhicrea-airgeadais don Dul Chun Cinn (Micrea-airgeadas don Dul Chun Cinn), a seoladh sa bhliain 2010, ná fáil micreachreidmheasa a dhéanamh níos éasca do dhaoine trasna na hEorpa. Uirlis ríthábhachtach is ea micrea-airgeadas chun fás a spreagadh, agus tugann sé deis do dhaoine a gcuid físeanna mar fhiontraithe a chur i ngníomh, daoine nach mbeadh an deis sin acu ar dhóigh eile. Sa bhileog Micrea-airgeadas don Dul Chun Cinn tugtar forbhreathnú ar na slite a chuireann an tionscnamh an fhostaíocht agus an cuimsiú sóisialta chun cinn san Eoraip agus déantar cur síos ar conas is féidir le daoine iarraidh ar mhicreachreidmheas. Tá portráidí inti d’fhiontraithe trasna na hEorpa a bhain leas cheana féin as Micrea-airgeadas don Dul Chun Cinn. Ta cóip phriontáilte den bhileog ar fáil i 22 teanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh. Cuirtear leagan Gaeilge ar fáil i bhformáid leictreonaic.

28/06/2012

Year at a glance - PROGRESS in 2011  (28/06/2012)

Catalóg N. :KE-32-12-194-EN-C

The Progress programme plays a key role in providing support for modern, effective and innovative employment, social and equality policies in the EU. This report details Progress’s activities in 2011 and evaluates the measures taken over the year to achieve the programme’s stated objectives. The 2011 report clearly underlines Progress’s added value and the impact it has had in EU Member States on promoting lasting outcomes across the continent. The factsheet is available in printed format in English, French and German.

28/06/2012

Progress Annual Performance Monitoring Report 2011  (28/06/2012)

Catalóg N. :KE-XC-12-001-EN-N

The Progress programme plays a key role in providing support for modern, effective and innovative employment, social and equality policies in the EU. This report details Progress’s activities in 2011 and evaluates the measures taken over the year to achieve the programme’s stated objectives. The 2011 report clearly underlines Progress’s added value and the impact it has had in EU Member States on promoting lasting outcomes across the continent. The report is available in electronic format in English, French and German.

27/09/2011

PROGRESS i ngníomh: Clár an AE maidir le fostaíocht agus dlúthpháirtíocht shóisialta 2007-2013  (27/09/2011)

Catalóg N. :KE-30-11-242-GA-C

Is éard atá in PROGRESS (2007-2013) clár an AE maidir le Fostaíocht agus Dlúthpháirtíocht Shóisialta, a bunaíodh chun tacaíocht airgeadais a sholáthar chun cabhrú le cur i bhfeidhm na Straitéise Eoraip 2020. San fhoilseachán seo leagtar amach cuspóirí fadtéarmacha agus gearrthéarmacha an chláir agus tugtar roinnt samplaí de na bealaí ina bhfuil an clár ag tacú le beartas fostaíochta agus sóisialta Eorpach a fhorbairt agus a chomhordú agus de na bealaí ina bhfuil baint ag páirtithe leasmhara éagsúla le ceapadh beartais ar leibhéal an AE agus ar leibhéal náisiúnta. Tá an foilseachán seo ar fáil i bhformáid chlóite i dteangacha oifigiúla uile an AE.