Navigatsioonitee

Programm PROGRESS (2007-2013)

Programm PROGRESS on rahastamisvahend, millega toetatakse ELi poliitika väljatöötamist ja koordineerimist järgmises viies valdkonnas:

  • tööhõive;
  • sotsiaalne kaasamine ja sotsiaalkaitse;
  • töötingimused;
  • mittediskrimineerimine;
  • sooline võrdõiguslikkus.

Programmis PROGRESS võivad osaleda

  • ELi liikmesriigid;
  • kandidaatriigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid;
  • EFTA/EMP riigid (Norra, Island, Liechtenstein).