Навигационна пътека

Програма ПРОГРЕС (2007-2013)

Моля, имайте предвид, че някои публикации може да са достъпни само на английски, френски и немски.

Последни публикации

30/07/2014

Year at a glance PROGRESS in 2013  (30/07/2014)

Catalog N. :KE-XE-14-001-EN-C

The factsheet presents the highlights of the 2013 PROGRESS Annual Performance Monitoring Report, showcasing the programme’s main achievements during that year. These include improving information-sharing on EU law and policy among Member States, ensuring the integration of cross-cutting issues such as equality into EU policy and improving policy consistency. Programme outputs were driven by employment and social objectives of Europe 2020, with activities focused on major challenges such as unemployment, social impact of the crisis and demographic changes. This leaflet is available in printed format in English, French and German.

10/07/2014

PROGRESS Annual Performance Monitoring Report 2013  (10/07/2014)

Catalog N. :KE-XC-14-001-EN-N

The 2013 PROGRESS Annual Performance Monitoring Report looks at how PROGRESS has helped the Commission make proposals on evolving policy priorities such as improved performance of public employment services, social investment for inclusive growth and handling occupational pensions. Programme outputs were driven by employment and social objectives of Europe 2020, with activities focused on major challenges such as unemployment, social impact of the crisis and demographic changes.

This publication is available in electronic format in English only.

05/05/2014

Investing in children: Breaking the cycle of disadvantage – A study of national policies  (05/05/2014)

Catalog N. :KE-04-14-349-EN-N

Child poverty and social exclusion is one of the major challenges facing the European Union and in February 2013 the European Commission issued a major Recommendation on “Investing in children: breaking the cycle of disadvantage’. This Synthesis Report has been produced by the Network Core Team of the European Network of Independent Experts on Social Inclusion, on the basis of the independent experts’ reports covering the 28 EU Member States. It brings together the main findings of the country analyses and draws on these and the Core Team’s overall assessment to put forward a series of concrete suggestions for advancing the implementation of the Recommendation at both national and EU levels. The report is available in electronic format in English, French and German. The 28 country reports are available here together with their translation in the national language(s).

05/12/2013

ЗиСИ - Нова обединена програма на ЕС за заетост и социална политика  (05/12/2013)

Catalog N. :KE-03-13-702-BG-C

ЗиСИ, новата общоевропейска програма за заетост и социална политика, ще помогне на ЕС да осигури по-съгласувана политика, да насърчи трудовата мобилност и да осигури целево микрофинансиране за най-уязвимите лица. Сливайки ПРОГРЕС, EURES и „ПРОГРЕС Микрофинансиране“ в една обединена програма, ЗиСИ ще способства за по-ефективното осигуряване на нови работни места и устойчив растеж, като постави акцент върху социалните иновации. Научете как.

Тази публикация е отпечатана на хартиен носител на всички официални езици на ЕС.

17/07/2013

Progress Annual Performance Monitoring Report 2012  (17/07/2013)

Catalog N. :KE-XC-13-001-EN-N

The report on the performance of the EU Progress programme in 2012 provides a key insight into how the programme has fared in meeting EU goals in the fields of employment, social inclusion and social protection, working conditions, equality between women and men and fight against discriminations. It analyses the significant contribution of the activities funded through Progress to the implementation of the Europe 2020 strategy, in terms of policy coordination, implementation of EU laws and support to the main stakeholders. The report supports concrete outcomes by providing them with visibility, focusing on the evolving policy priorities in the relevant policy areas, and the main challenges still facing the EU. The report is available in electronic format in English.

12/07/2013

Year at a glance Progress in 2012  (12/07/2013)

Catalog N. :KE-XE-13-001-EN-C

The Progress factsheet for 2012 takes a look at some of the key figures of the Progress performance monitoring report 2012 about the results of the EU Programme for employment and social solidarity. It offers readers a glance at how Progress has contributed to the implementation of the Europe 2020 strategy, by summarising some of the major analytical, mutual learning, awareness raising and dissemination activities that have been funded. It is available in printed format in English, French and German.

17/07/2012

Микрофинансиране „Прогрес“ - Портрети на предприемачи  (17/07/2012)

Catalog N. :KE-32-12-231-BG-C

Европейският механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ (микрофинансиране „Прогрес“), създаден през 2010 г., има за цел да повиши достъпа до микрофинансиране в цяла Европа. Микрофинансирането е жизненоважен инструмент за насърчаване на растежа, който осигурява на хората, нямащи друга възможност, шанс да реализират своите предприемачески амбиции. Брошурата за микрофинансиране „Прогрес“ съдържа преглед на начините, по които инициативата насърчава заетостта и социалното включване в Европа, и подробна информация за това как хората могат да кандидатстват за микрокредит. Тя представя портрети на предприемачи от цяла Европа, които вече са се възползвали от микрофинансиране „Прогрес“. Брошурата се предлага на хартиен носител на 22 официални езика на ЕС и в електронен формат на ирландски език.

28/06/2012

Year at a glance - PROGRESS in 2011  (28/06/2012)

Catalog N. :KE-32-12-194-EN-C

The Progress programme plays a key role in providing support for modern, effective and innovative employment, social and equality policies in the EU. This report details Progress’s activities in 2011 and evaluates the measures taken over the year to achieve the programme’s stated objectives. The 2011 report clearly underlines Progress’s added value and the impact it has had in EU Member States on promoting lasting outcomes across the continent. The factsheet is available in printed format in English, French and German.

28/06/2012

Progress Annual Performance Monitoring Report 2011  (28/06/2012)

Catalog N. :KE-XC-12-001-EN-N

The Progress programme plays a key role in providing support for modern, effective and innovative employment, social and equality policies in the EU. This report details Progress’s activities in 2011 and evaluates the measures taken over the year to achieve the programme’s stated objectives. The 2011 report clearly underlines Progress’s added value and the impact it has had in EU Member States on promoting lasting outcomes across the continent. The report is available in electronic format in English, French and German.

27/09/2011

„Прогрес“ в действие:програма на ЕС за заетост и социална солидарност 2007—2013 г.  (27/09/2011)

Catalog N. :KE-30-11-242-BG-C

ПРОГРЕС (2007-2013 г.) е програмата на ЕС за заетост и социална солидарност, създадена за предоставяне на финансова подкрепа, с цел да се допринесе за реализирането на стратегия Европа 2020. Тази публикация излага дългосрочните и краткосрочните цели на програмата и дава няколко примера как програмата подпомага развиването и координирането на европейската заетост и социална политика, и как различните заинтересовани страни са включени във формирането на политиката на национално ниво и ниво ЕС. Тази публикация е отпечатана на хартиен носител на всички официални езици на ЕС.

    Споделяне

  • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+