Cosán nascleanúna

An chomhghuaillíocht

Sa chomhghuaillíocht EY2012 faoi láthair tá breis is 50 eagras Eorpach a fhéachann ar an mBliain Eorpach um Aosú Gníomhach agus um Dhlúthpháirtíocht idir na Glúnta mar dheis chun aghaidh a thabhairt ar an idirdhealú aoise is ar an athrú déimeagrafach ar shlí chothrom inbhuanaithe do gach aois.

Le linn na Bliana tacófar le réitigh nuálacha ar dhúshláin gheilleagracha is shóisialta an daonra Eorpaigh atá ag dul in aois. Cabhróidh sí chun an chumhacht a thabhairt do dhaoine scothaosta fanacht folláin i gcorp is in aigne agus rannchuidiú níos gníomhaí do mhargadh an tsaothair is dá gcuid pobal.

Baill

http://www.alzheimer-europe.org

Teagmháil : Annette Dumas, Oifigeach Gnóthaí Poiblí an AE, annette.dumas@alzheimer-europe.org

http://www.age-platform.eu

Teagmháil : Alice Sinigaglia, Oifigeach Lóistíochta agus Feachtais, alice.sinigaglia@age-platform.eu

http://www.esip.org

Teagmháil : Dr Christine Dawson, Comhordaitheoir an Choiste, christine.dawson@esip.org

http://www.eucis-lll.eu

Teagmháil : Audrey Frith, Stiúrthóir, audrey.frith@eucis-lll.eu

http://www.womenlobby.org/?lang=en

Teagmháil : Cecile Greboval, Ard Rúnaí, ewl@womenlobby.org

http://www.caritas-europa.org

Teagmháil : Peter Verhaeghe, Ceann Aonad na hAbhcóideachta, pverhaeghe@caritas-europa.org

http://www.cecodhas.org

Teagmháil : Julien Dijol, Oifigeach Beartais, julien.dijol@cecodhas.org

http://www.cev.be

Teagmháil : Daniela Bosioc, Oifigeach Beartais agus Tionscadail, daniela.bosioc@cev.be

http://www.ifglobal.org

Teagmháil : Stefania Pirani, Comhordaitheoir Tionscadal Eorpach, stefania.pirani@ifglobal.org

http://www.redcross-eu.net/en/

Teagmháil : Eberhard Lueder, Ceann na nGnóthaí Laistigh den Chomphobal, intracommunity@redcross-eu.net

http://www.cpme.eu

Teagmháil : Anamaria Corca, Cúntóir Beartais AE, anamaria.corca@cpme.eu

http://www.ccre.org

Teagmháil : Christina Dziewanska-Stringer, Comhairleoir Beartais, christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

http://www.aeip.net

Teagmháil : Magdalena Machalska, Comhaorleoir um Ghnóthaí Sláinter, magdalena.machalska@aim-mutual.org

http://www.aim-mutual.org

Teagmháil : Philippe Swennen, Stiúrthóir na dTionscadal, philippe.swennen@aim-mutual.org

http://www.eufed.org

Teagmháil : An tOllamh Dr. Paul Goldfinch, Uachtarán, paul@cassley.org

http://www.fefaf.be/home_fr.php

Teagmháil : Marielle Helleputte, Ard-Rúnaí, mehelleputte@skynet.be

Teagmháil : Bruno Costantini, Ard-Rúnaí, bcostantini@etuc.org

Boulevard du Roi Albert II 5, 1210 Bruxelles

http://www.efort.org

Teagmháil : An tOllamh Wolfhart Puhl, Cathaoirleach um Ghnóthaí Eachtracha & um Choiste Idirchaidrimh agus Iar-Uachrarán, wolfhart.puhl@efort.org

http://www.idf.org

Teagmháil : Katie Gallagher, Oifigeach Polasaí Sóisearach, katie.gallagher@idf-europe.org

http://www.coface-eu.org 

Teagmháil : Michela Costa, Oifgeach Beartais, mcosta@coface-eu.org

http://www.eular.org

Teagmháil : Ulrike Kieper, brussels@eular.eu

http://www.csreurope.org

Teagmháil : Sarah Dekkiche, Bainisteoir Tionscadal Seirbhísí, sd@csreurope.org

http://www.epda.eu.com

Teagmháil : Heather Clarke, Gnóthaí Polaitiúla, heather@epda.eu.com

http://www.ehima.com

Teagmháil : Soeren Hougard, Ard-Rúnaí, sh@ehima.com

http://www.eahsa.eu

Teagmháil : Robert Speiser, Stiúrthóir Feidhmeach, director@eahsa.eu

http://www.alda-europe.eu

Teagmháil : Antonella Valmorbida, Stiúrthóir, antonella.valmorbida@aldaintranet.org

http://www.isca-web.org

Teagmháil : Jacob Schouenborg, Ard-Rúnaí, js@isca-web.org

http://www.emsa-europe.org

Teagmháil : Sofia Ribeiro, Leas-Uachtarán do Ghnóthaí Eachtracha, vpe@emsa-europe.eu

http://www.ensa-network.eu

Teagmháil : Elena Curtopassi, Oifigeach Beartais Shóisialta, elena.curtopassi@regione.veneto.it

http://www.ehfa.eu

Teagmháil : Kasia Scoggins, Ceann Oifig na Bruiséile, kasia.scoggins@ehfa.eu

http://www.engso.com

Teagmháil : Heidi Pekkola, Oifigeach Beartais agus Cumarsáide, pekkola@euoffice.eurolympic.org

http://www.age-platform.eu/images/stories/ELISAN.pdf

Teagmháil : Elena Curtopassi, Oifigeach Beartais Shóisialta, elena.curtopassi@regione.veneto.it

http://www.eurocarers.org

Teagmháil : Robert Anderson, Uachtarán, info@eurocarers.org

http://www.eurochild.org

Teagmháil : Björn Becker, Oifigeach Faisnéise agus Cumarsáide, bjoern.becker@eurochild.org

http://www.eurocommerce.be

Teagmháil : Ilaria Savoini, Comhairleoir Gnóthaí Sóisialta, savoini@eurocommerce.be

http://www.eurohealthnet.eu

Teagmháil : Karen vandeweghe, Comhordaitheoir ar Fhorairt an Líonra, vandeweghe@eurohealthnet.eu

http://www.youthforum.org

Teagmháil : Santa Ozolina, Oifigeach Beartais, Fostaíochta agus Gnóthaí Sóisialta, santa.ozolina@youthforum.org

http://www.edf-feph.org

Teagmháil : Simona Giarratano, Oifigeach Beartais, simona.giarratano@edf-feph.org

http://www.ecdl.org

Teagmháil : Dimitris Theodorakis, Oifigeach Beartais & Taighde, dimitris.theodorakis@ecdl.org

http://eurohealth.ie

Teagmháil : Hidrun Sundseth, Ceann an Bheartais AE, Comhghuallaíocht na nOthar Ailse Eorpach, Stiúrthóir Eorpach, hildrun.sundseth@skynet.be

http://www.eurosafe.eu.com

Teagmháil : Wim Rogmans, Ard-Rúnaí, w.rogmans@eurosafe.eu.com

http://www.helpage.org

Teagmháil : Ellen Graham, Comhairleoir um Beartas AE, egraham@helpage.org

http://www.efc.be

Teagmháil : Giulia Lombardi, Oifigeach um Ghnóthaí AE, glombardi@efc.be

http://www.enna-europe.org

Teagmháil : Kim Leonard Smouter, Ard-Rúnaí, kim.smouter@enna-europe.org

http://www.eapn.eu

Teagmháil : Amana Ferro, Oifigeach Beartais, amana.ferro@eapn.eu

http://www.enar-eu.org

Teagmháil : Celina Kin-Armbrust, Oifigeach Feachtais agus Beartais, celina@enar-eu.org

http://www.esn-eu.org

Teagmháil : Stephen Barnett, Oifigeach Beartais Sinsearach, stephen.barnett@esn-eu.org

http://www.mhe-sme.org

Teagmháil : Paulina Banas, Oifigeach Beartais Shóisialta, paulina.banas@mhe-sme.org

http://www.reif-eu.org

Teagmháil : Guillaume Filhon, Buanionadaí, guillaume.filhon@reif-eu.org

http://www.smes-europa.org

Teagmháil : Luigi Leonori, Uachtarán, smeseu@smes-europa.org

http://www.eugms.org

Teagmháil : Prof. Jean-Pierre Michel, Uachtarán, jean-pierre.michel@unige.ch

http://www.eahsa.eu

Teagmháil : Ourania Georgoutsakou, Comhordaitheoir Sinsearach Beartais, Coiste Beartas Sóisialta agus Sláinte Phoiblí an AER, g.ourania@aer.eu

http://www.autismeurope.org

Teagmháil : Aurelie Baranger, Stiúrthóir, secretariat@autismeurope.org