Navigačný riadok

Informáciami a kontaktmi v členských štátoch

Výbor pre program PROGRESS, ktorý je zložený z národných zástupcov, pomáha Komisii pri riadení programu prostredníctvom:

Výbor okrem toho poskytuje informácie a pomoc v súvislosti s účasťou v programe PROGRESS, nie je však priamo zodpovedný za implementáciu programu na národnej úrovni.

Kontakty v jednotlivých štátoch