Ścieżka nawigacji

Osoby do kontaktu w poszczególnych krajach

Komitet ds. programu PROGRESS składający się z przedstawicieli krajowych pomaga Komisji w zarządzaniu programem:

  • zatwierdzając roczne plany prac
  • zapewniając realizację programu zgodnie z tymi planami.

Komitet dostarcza również informacji na temat udziału w programie, ale nie jest bezpośrednio odpowiedzialny za realizację programu na poziomie krajowym.

Osoby do kontaktu w poszczególnych krajach