Navigācijas ceļš

Informāciju par dalībvalstīm un kontaktinformācijas

Programmas “PROGRESS” komitejā ietilpst valstu pārstāvji, un tā palīdz Komisijai vadīt programmu,

Komiteja var sniegt palīdzību un informāciju par to, kā piedalīties programmā, tomēr tā nav tiešā veidā atbildīga par programmas izpildi valstu līmenī.

Kontaktinformācija dalībvalstīs