Naršymo kelias

Informacija apie kiekvieną šalį ir šalių kontaktiniai duomenys

Iš dalyvaujančių šalių atstovų sudarytas programos PROGRESS komitetas padeda Komisijai tvarkyti programą:

Komitetas gali suteikti informacijos apie dalyvavimo programoje PROGRESS galimybes ir padėti tapti jos dalyviais, tačiau jis nėra tiesiogiai atsakingas už šios programos įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu.

Kontaktiniai susijusių nacionalinių įstaigų duomenys