Cesta

Vnitrostátní informace a kontakty

Výbor programu PROGRESS je složen ze zástupců členských zemí. Komisi je při realizaci programu nápomocen:

Výbor může poskytnout pomoc ohledně toho, jakým způsobem je možné se programu PROGRESS účastnit, a dodat příslušné informace, není však přímo odpovědný za realizaci programu na vnitrostátní úrovni.

Kontakty v jednotlivých zemích