Διαδρομή πλοήγησης

Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί

Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί στο πλαίσιο των μικροχρηματοδοτήσεων Progress και του EaSI:  • Πράσινο: χώρες με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς
  • Μπλε: χώρες που δεν διαθέτουν σήμερα ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς
  • Γκρι: μη συμμετέχουσες και/ή μη επιλέξιμες χώρες