Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Europeisk plattform mot fattigdom och social utestängning

Observera att vissa publikationer bara finns på engelska, franska och tyska.

Nya publikationer

07/01/2016

Review of recent social policy reform - Report of the Social Protection Committee (2015)  (07/01/2016)

Catalog N. :KE-BO-15-001-EN-N

The 2015 Report of the Social Protection Committee takes stock of recent social policy reforms in the EU. The report sheds light on the key challenges facing EU policymakers in the areas of social inclusion, poverty reduction, Roma inclusion, pensions, health care and long-term care needs, and analyses the reforms introduced to overcome them. It stresses the need for an integrated approach of social protection, covering a citizen’s entire life course, from childbirth and related care through to education, training and employment, family and social life and finally retirement.

This publication is available only in electronic version in English.

12/08/2011

Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning: en europeisk ram för social och territoriell sammanhållning  (12/08/2011)

Catalog N. :KE-31-11-252-SV-C

EU har sett att en förbättrad ekonomisk tillväxt och tillhandahållande av fler och bättre arbeten är en nyckelfaktor vid fattigdomsbekämpning. För att hjälpa till att uppnå detta föreslår Europeiska kommissionen att en europeisk plattform mot fattigdom och social utestängning etableras. Detta meddelande fastställer de utmaningar som fattigdom och utestängning ger upphov till samt ger en översikt till hur olika politiska strategier bidrar till att minska fattigdom och öka inkludering. Vidare fastställs att antal tillhörande åtgärder samt plattformens utformning och innehåll förklaras. Denna publikation finns i tryck på alla officiella EU-språk.

28/07/2011

De sociala aspekterna av strategin Europa 2020 : Rapport från kommittén för socialt skydd (2011) - Sammanfattning  (28/07/2011)

Catalog N. :KE-BB-11-001-SV-C

Kommitt én för socialt skydd, ett politiskt forum för medlemsstater och Europeiska kommissionen, har tagit fram 2011 års rapport över den sociala dimensionen av Europa 2020-strategin. Denna folder sammanfattar rapporten som introducerar arbetet vid kommittén för socialt skydd, beskriver EU:s mål för bekämpning av fattigdom och social utestängning samt analyserar den nuvarande situationen och trender inom detta område. Vidare undersöker den politik för minskning och förebyggande av fattigdom samt beskriver huvudbudskap som antagits av kommittén för socialt skydd. Utvalda nationella program och EU-instrument för bekämpning av fattigdom och social utestängning redogörs också i detalj. Denna publikation fi nns i tryck på alla offi ciella EU-språk.

08/07/2011

European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future  (08/07/2011)

Catalog N. :KE-31-11-111-EN-C

What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

01/11/2010

Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change  (01/11/2010)

Catalog N. :KE-80-09-932-EN-C

Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

27/10/2009

Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009  (27/10/2009)

Catalog N. :KE-80-09-930-EN-C

Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.