Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Europeisk plattform mot fattigdom och social utestängning

 • 07/01/2016

  Review of recent social policy reform - Report of the Social Protection Committee (2015)

  The 2015 Report of the Social Protection Committee takes stock of recent social policy reforms in the EU. The report sheds light on the key challenges facing EU policymakers in the areas of social inclusion, poverty reduction, Roma inclusion, pensions, health care and long-term care needs, and analyses the reforms introduced to overcome them. It stresses the need for an integrated approach of social protection, covering a citizen’s entire life course, from childbirth and related care through to education, training and employment, family and social life and finally retirement.

  This publication is available only in electronic version in English.

 • 12/08/2011

  Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning: en europeisk ram för social och territoriell sammanhållning

  EU har sett att en förbättrad ekonomisk tillväxt och tillhandahållande av fler och bättre arbeten är en nyckelfaktor vid fattigdomsbekämpning. För att hjälpa till att uppnå detta föreslår Europeiska kommissionen att en europeisk plattform mot fattigdom och social utestängning etableras. Detta meddelande fastställer de utmaningar som fattigdom och utestängning ger upphov till samt ger en översikt till hur olika politiska strategier bidrar till att minska fattigdom och öka inkludering. Vidare fastställs att antal tillhörande åtgärder samt plattformens utformning och innehåll förklaras. Denna publikation finns i tryck på alla officiella EU-språk.

 • 28/07/2011

  De sociala aspekterna av strategin Europa 2020 : Rapport från kommittén för socialt skydd (2011) - Sammanfattning

  Kommitt én för socialt skydd, ett politiskt forum för medlemsstater och Europeiska kommissionen, har tagit fram 2011 års rapport över den sociala dimensionen av Europa 2020-strategin. Denna folder sammanfattar rapporten som introducerar arbetet vid kommittén för socialt skydd, beskriver EU:s mål för bekämpning av fattigdom och social utestängning samt analyserar den nuvarande situationen och trender inom detta område. Vidare undersöker den politik för minskning och förebyggande av fattigdom samt beskriver huvudbudskap som antagits av kommittén för socialt skydd. Utvalda nationella program och EU-instrument för bekämpning av fattigdom och social utestängning redogörs också i detalj. Denna publikation fi nns i tryck på alla offi ciella EU-språk.

 • 08/07/2011

  European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future

  What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.