Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti

 • 07/01/2016

  Review of recent social policy reform - Report of the Social Protection Committee (2015)

  The 2015 Report of the Social Protection Committee takes stock of recent social policy reforms in the EU. The report sheds light on the key challenges facing EU policymakers in the areas of social inclusion, poverty reduction, Roma inclusion, pensions, health care and long-term care needs, and analyses the reforms introduced to overcome them. It stresses the need for an integrated approach of social protection, covering a citizen’s entire life course, from childbirth and related care through to education, training and employment, family and social life and finally retirement.

  This publication is available only in electronic version in English.

 • 12/08/2011

  Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti: evropski okvir za socialno in teritorialno kohezijo

  EU je opredelila, da sta obnova gospodarske rasti in zagotavljanje več in boljših delovnih mest ključna dejavnika boja proti revščini. Za dosego teh ciljev Evropska komisija predlaga vzpostavitev Evropske platforme za boj proti revščini in socialni izključenosti. To sporočilo določa izzive, ki jih predstavljata revščina in socialna izključenost, in ponuja oris prispevkov različnih politik k zmanjšanju revščine in povečanju vključenosti. V nadaljevanju predstavi več povezanih ukrepov in poda načrt in vsebino platforme. Publikacija je v tiskani obliki na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

 • 28/07/2011

  So cialna dimenzija strategije Evropa 2020 : Poročilo Odbora za social no zaščito (2011) - Povzetek

  Odbor za socialno zaščito, politični forum za države članice in Evropsko komisijo, je pripravil svoje poročilo za leto 2011 o socialni dimenziji strategije Evropa 2020. Ta letak povzema to poročilo, predstavlja delo Odbora, opisuje cilje EU v zvezi z revščino in socialno izključenostjo ter podaja analizo stanja in trendov na tem področju. Nadalje vključuje pregled politik za znižanje in preprečevanje revščine ter navaja ključne točke, ki jih je sprejel Odbor. Izbrani nacionalni programi in inštrumenti EU za boj proti revščini in socialni izključenosti so podrobno opisani. Publikacija je v tiskani obliki na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

 • 08/07/2011

  European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future

  What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.