Cale de navigare

Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale

Menţionăm că anumite publicaţii ar putea fi disponibile doar în limbile engleză, franceză şi germană.

Ultimele apariții

07/01/2016

Review of recent social policy reform - Report of the Social Protection Committee (2015)  (07/01/2016)

Catalog N. :KE-BO-15-001-EN-N

The 2015 Report of the Social Protection Committee takes stock of recent social policy reforms in the EU. The report sheds light on the key challenges facing EU policymakers in the areas of social inclusion, poverty reduction, Roma inclusion, pensions, health care and long-term care needs, and analyses the reforms introduced to overcome them. It stresses the need for an integrated approach of social protection, covering a citizen’s entire life course, from childbirth and related care through to education, training and employment, family and social life and finally retirement.

This publication is available only in electronic version in English.

12/08/2011

Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale: un cadru european pentru coeziunea socială și teritorială  (12/08/2011)

Catalog N. :KE-31-11-252-RO-C

UE a identificat restabilirea creşterii economice şi furnizarea de locuri de muncă mai numeroase şi mai bune drept factori-cheie pentru lupta împotriva sărăciei. Pentru a a oferi sprijin în vederea atingerii acestui obiectiv, Comisia Europeană propune crearea unei Platforme europene de combatere a sărăciei şi a excluziunii sociale. Această comunicare expune provocările pe care le prezintă sărăcia şi excluziunea şi descrie contribuţia diferitelor politici la reducerea sărăciei şi la creşterea incluziunii. Aceasta se continuă cu identificarea unei serii de acţiuni asociate şi cu o explicaţie privind conceperea şi conţinutul platformei. Prezenta publicaţie este disponibilă în format tipărit în toate limbile oficiale ale UE.

28/07/2011

Dimensiunea socială a strategiei Europa 2020 : Un raport al Comitetului pentru prot ecţie socială (2011) - Rezumat  (28/07/2011)

Catalog N. :KE-BB-11-001-RO-C

Comitetul pentru protecţie socială (CPS), un forum de politici destinat statelor membre și Comisiei Europene, a realizat raportul privind dimensiunea socială a strategiei Europa 2020 pentru 2011. Această broșură rezumă raportul, care realizează o introducere privind activităţile CPS, descrie obiectivele UE privind sărăcia și excluziunea socială și analizează situaţia și tendinţele din acest domeniu. Acesta continuă cu o examinare a politicilor de reducere și de prevenire a sărăciei și prezintă mesajele-cheie adoptate de CPS. Programele naţionale și instrumentele UE selectate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale sunt, de asemenea, detaliate. Prezenta publicaţie este disponibilă în format tipărit în toate limbile ofi ciale ale UE.

08/07/2011

European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future  (08/07/2011)

Catalog N. :KE-31-11-111-EN-C

What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

01/11/2010

Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change  (01/11/2010)

Catalog N. :KE-80-09-932-EN-C

Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

27/10/2009

Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009  (27/10/2009)

Catalog N. :KE-80-09-930-EN-C

Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.