Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting

 • 07/01/2016

  Review of recent social policy reform - Report of the Social Protection Committee (2015)

  The 2015 Report of the Social Protection Committee takes stock of recent social policy reforms in the EU. The report sheds light on the key challenges facing EU policymakers in the areas of social inclusion, poverty reduction, Roma inclusion, pensions, health care and long-term care needs, and analyses the reforms introduced to overcome them. It stresses the need for an integrated approach of social protection, covering a citizen’s entire life course, from childbirth and related care through to education, training and employment, family and social life and finally retirement.

  This publication is available only in electronic version in English.

 • 12/08/2011

  Het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting: een Europees kader voor sociale en territoriale samenhang

  De EU heeft het herstel van economische groei en het aanbod van meer en betere banen geïdentificeerd als belangrijke factoren in de strijd tegen armoede. Om hier toe bij te dragen stelt de Europese Commissie voor een Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting op te zetten. Deze mededeling beschrijft de uitdagingen die gepaard gaan met armoede en uitsluiting, en geeft de bijdrage weer van verschillende beleidslijnen die de bestrijding van armoede en de vergroting van inclusie tot doel hebben. Verder worden een aantal bijbehorende acties geïdentificeerd en worden het ontwerp en de inhoud van het platform uitgelegd. Deze publicatie is beschikbaar op papier in alle officiële talen van de EU.

 • 28/07/2011

  De sociale dimensie van de Europa 2020-strategie : Verslag van het Comité voor sociale bescherming (2011) - Samenvatting

  Het C omité voor sociale bescherming (CSB), een beleidsforum voor lidstaten en de Europese Commissie, heeft zijn verslag over de sociale dimensie van de Europa 2020-strategie voor 2011 opgesteld. Deze folder geeft een samenvatting van het verslag, met een introductie van het werk van het CSB, een beschrijving van de doelstellingen inzake armoede en sociale uitsluiting in de EU, en een analyse van de stand van zaken en tendensen op dit gebied. Dan volgt een onderzoek naar de beleidslijnen voor armoedebestrijding en -preventie en een overzicht van de belangrijkste boodschappen die door het CSB zijn aangenomen. Bovendien worden geselecteerde nationale programma’s en EU-instrumenten om armoede en sociale exclusie te bestrijden uitgewerkt. Deze publicatie is beschikbaar op papier in alle offi ciële talen van de EU.

 • 08/07/2011

  European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future

  What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.