Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting

N.B. Sommige publicaties zijn alleen in het Engels, Frans en Duits beschikbaar. 

Nieuwste publicaties

12/08/2011

Het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting: een Europees kader voor sociale en territoriale samenhang  (12/08/2011)

Catalog N. : KE-31-11-252-NL-C

De EU heeft het herstel van economische groei en het aanbod van meer en betere banen geïdentificeerd als belangrijke factoren in de strijd tegen armoede. Om hier toe bij te dragen stelt de Europese Commissie voor een Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting op te zetten. Deze mededeling beschrijft de uitdagingen die gepaard gaan met armoede en uitsluiting, en geeft de bijdrage weer van verschillende beleidslijnen die de bestrijding van armoede en de vergroting van inclusie tot doel hebben. Verder worden een aantal bijbehorende acties geïdentificeerd en worden het ontwerp en de inhoud van het platform uitgelegd. Deze publicatie is beschikbaar op papier in alle officiële talen van de EU.

28/07/2011

De sociale dimensie van de Europa 2020-strategie : Verslag van het Comité voor sociale bescherming (2011) - Samenvatting  (28/07/2011)

Catalog N. : KE-BB-11-001-NL-C

Het C omité voor sociale bescherming (CSB), een beleidsforum voor lidstaten en de Europese Commissie, heeft zijn verslag over de sociale dimensie van de Europa 2020-strategie voor 2011 opgesteld. Deze folder geeft een samenvatting van het verslag, met een introductie van het werk van het CSB, een beschrijving van de doelstellingen inzake armoede en sociale uitsluiting in de EU, en een analyse van de stand van zaken en tendensen op dit gebied. Dan volgt een onderzoek naar de beleidslijnen voor armoedebestrijding en -preventie en een overzicht van de belangrijkste boodschappen die door het CSB zijn aangenomen. Bovendien worden geselecteerde nationale programma’s en EU-instrumenten om armoede en sociale exclusie te bestrijden uitgewerkt. Deze publicatie is beschikbaar op papier in alle offi ciële talen van de EU.

08/07/2011

European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future  (08/07/2011)

Catalog N. : KE-31-11-111-EN-C

What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

01/11/2010

Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change  (01/11/2010)

Catalog N. : KE-80-09-932-EN-C

Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

27/10/2009

Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009  (27/10/2009)

Catalog N. : KE-80-09-930-EN-C

Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.

    Share

  • Twitter Facebook Delen op Google+