Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Pjattaforma Ewropea kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali

Jekk jogħġbok innota li xi pubblikazzjonijiet huma disponibbli bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż biss.

L-aħħar addizzjonijiet

<<<<<<< HEAD
12/08/2011

Il-Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali: Qafas Ewropew għall-koeżjoni soċjali u territorjali  (12/08/2011)

Catalog N. : KE-31-11-252-MT-C

L-UE identifikat ir-restawr tat-tkabbir ekonomiku u l-provvista ta' aktar impjiegi ta’ kwalità aħjar bħala fatturi ewlenin fil-ġlieda kontra l-faqar. Sabiex tgħin biex dan jinkiseb, il-Kummissjoni Ewropea tipproponi t-twaqqif ta’ Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali. Din il-Komunikazzjoni tistabbilixxi l-isfidi preżentati mill-faqar u l-esklużjoni u tiddeskrivi l-kontribuzzjoni tal-politiki differenti għat-tnaqqis tal-faqar u ż-żieda tal-inklużjoni. Tkompli tidentifika numru ta’ azzjonijiet assoċjati u tispjega d-disinn u l-kontenut tal-Pjattaforma. Din il-pubblikazzjoni hi disponibbli f’format stampat fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE.

28/07/2011

Id- dimensjoni soċjali tal-istrateġija Ewropa 2020 : Rapport tal-Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali (2011) - Sommarju  (28/07/2011)

Catalog N. : KE-BB-11-001-MT-C

Il-Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali (SPC), forum tal-politika għall-Istati Membri u l-Kummissjoni Ewropea, ipproduċa r-Rapport tal-2011 dwar id-dimensjoni soċjali tal-istrateġija Ewropa 2020. Dan il-fuljett iqassar ir-Rapport, jintroduċi l-ħidma tal-SPC, jiddeskrivi l-faqar tal-UE u l-miri tal-esklużjoni soċjali u janalizza l-istat tal-proċedimenti u t-tendenzi f’dan il-qasam. Ikompli jeżamina t-tnaqqis tal-faqar u l-politiki ta’ prevenzjoni u jiddeskrivi l-messaġġi ewlenin adottati mill-SPC. Programmi nazzjonali magħżula u strumenti tal-UE li jikkombattu l-faqar u l-esklużjoni soċjali huma dettaljati wkoll. Din il-pubblikazzjoni hi disponibbli f’format stampat fi l-lingwi uffi ċjali kollha tal-UE.

08/07/2011

European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future  (08/07/2011)

Catalog N. : KE-31-11-111-EN-C

What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

01/11/2010

Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change  (01/11/2010)

Catalog N. : KE-80-09-932-EN-C

Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

27/10/2009

Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009  (27/10/2009)

Catalog N. : KE-80-09-930-EN-C

Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.

    Aqsam

  • Twitter Facebook Ixxerja fuq Google+