Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Pjattaforma Ewropea kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali

 • 07/01/2016

  Review of recent social policy reform - Report of the Social Protection Committee (2015)

  The 2015 Report of the Social Protection Committee takes stock of recent social policy reforms in the EU. The report sheds light on the key challenges facing EU policymakers in the areas of social inclusion, poverty reduction, Roma inclusion, pensions, health care and long-term care needs, and analyses the reforms introduced to overcome them. It stresses the need for an integrated approach of social protection, covering a citizen’s entire life course, from childbirth and related care through to education, training and employment, family and social life and finally retirement.

  This publication is available only in electronic version in English.

 • 12/08/2011

  Il-Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali: Qafas Ewropew għall-koeżjoni soċjali u territorjali

  L-UE identifikat ir-restawr tat-tkabbir ekonomiku u l-provvista ta' aktar impjiegi ta’ kwalità aħjar bħala fatturi ewlenin fil-ġlieda kontra l-faqar. Sabiex tgħin biex dan jinkiseb, il-Kummissjoni Ewropea tipproponi t-twaqqif ta’ Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali. Din il-Komunikazzjoni tistabbilixxi l-isfidi preżentati mill-faqar u l-esklużjoni u tiddeskrivi l-kontribuzzjoni tal-politiki differenti għat-tnaqqis tal-faqar u ż-żieda tal-inklużjoni. Tkompli tidentifika numru ta’ azzjonijiet assoċjati u tispjega d-disinn u l-kontenut tal-Pjattaforma. Din il-pubblikazzjoni hi disponibbli f’format stampat fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE.

 • 28/07/2011

  Id- dimensjoni soċjali tal-istrateġija Ewropa 2020 : Rapport tal-Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali (2011) - Sommarju

  Il-Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali (SPC), forum tal-politika għall-Istati Membri u l-Kummissjoni Ewropea, ipproduċa r-Rapport tal-2011 dwar id-dimensjoni soċjali tal-istrateġija Ewropa 2020. Dan il-fuljett iqassar ir-Rapport, jintroduċi l-ħidma tal-SPC, jiddeskrivi l-faqar tal-UE u l-miri tal-esklużjoni soċjali u janalizza l-istat tal-proċedimenti u t-tendenzi f’dan il-qasam. Ikompli jeżamina t-tnaqqis tal-faqar u l-politiki ta’ prevenzjoni u jiddeskrivi l-messaġġi ewlenin adottati mill-SPC. Programmi nazzjonali magħżula u strumenti tal-UE li jikkombattu l-faqar u l-esklużjoni soċjali huma dettaljati wkoll. Din il-pubblikazzjoni hi disponibbli f’format stampat fi l-lingwi uffi ċjali kollha tal-UE.

 • 08/07/2011

  European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future

  What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.