Navigācijas ceļš

Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

Jaunākās publikācijas

07/01/2016

Review of recent social policy reform - Report of the Social Protection Committee (2015)  (07/01/2016)

Catalog N. :KE-BO-15-001-EN-N

The 2015 Report of the Social Protection Committee takes stock of recent social policy reforms in the EU. The report sheds light on the key challenges facing EU policymakers in the areas of social inclusion, poverty reduction, Roma inclusion, pensions, health care and long-term care needs, and analyses the reforms introduced to overcome them. It stresses the need for an integrated approach of social protection, covering a citizen’s entire life course, from childbirth and related care through to education, training and employment, family and social life and finally retirement.

This publication is available only in electronic version in English.

12/08/2011

Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību Eiropas pamatprogramma sociālai un teritoriālai kohēzijai  (12/08/2011)

Catalog N. :KE-31-11-252-LV-C

ES ir noteikusi, ka galvenie cīņas pret nabadzību faktori ir ekonomiskās izaugsmes atjaunošana, kā arī vairāk un labāku darbavietu radīšana. Lai palīdzētu to sasniegt, Eiropas Komisija ierosina izveidot Eiropas platformu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību. Šajā paziņojumā ir aprakstītas problēmas, ko rada nabadzība un atstumtība, kā arī aprakstīts dažādu politikas jomu sniegtais ieguldījums nabadzības samazināšanā un iekļautības veicināšanā. Tajā ir aprakstīta arī virkne ar to saistīto pasākumu un izskaidrota platformas iecere un tās saturs. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās oficiālajās ES valodās.

28/07/2011

St ratēģijas “Eiropa 2020” sociālie aspekti : Ziņojums Sociālās aizsardzības komite jai - Kopsavilkums  (28/07/2011)

Catalog N. :KE-BB-11-001-LV-C

Sociālās aizsardzīb as komiteja (SAK) — dalībvalstu un Eiropas Komisijas politikas forums — ir sagatavojusi savu 2011. gada ziņojumu par stratēģijas “Eiropa 2020” sociālajiem aspektiem. Šajā brošūrā ir sniegts ziņojuma kopsavilkums, iepazīstinot ar SAK darbu, aprakstot ES mērķus saistībā ar nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu un analizējot pašreizējo situāciju un tendences šajā jomā. Tajā tiek aplūkota nabadzības samazināšanas un novēršanas politika un izklāstīti SAK pieņemtie galvenie secinājumi. Detalizēti izklāstītas ir arī izvēlētas valstu programmas un ES instrumenti nabadzības un sociālās atstumtības novēršanai. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās ofi ciālajās ES valodās.

08/07/2011

European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future  (08/07/2011)

Catalog N. :KE-31-11-111-EN-C

What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

01/11/2010

Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change  (01/11/2010)

Catalog N. :KE-80-09-932-EN-C

Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

27/10/2009

Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009  (27/10/2009)

Catalog N. :KE-80-09-930-EN-C

Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.

    Kopīgot

  • Norādīt vietnē Norādīt vietnē Kopīgot vietnē “Google+”