Navigációs útvonal

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni európai platform

Fogalommeghatározás

A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést megcélzó Európa 2020 stratégia egyik kiemelt kezdeményezése.

A platform segíteni hivatott az uniós országokat annak a fontos célkitűzésnek a valóra váltásában, hogy 20 millió ember kiemelkedjen a szegénységből és a társadalmi kirekesztettségből.

A platform 2010-ben jött létre, és 2020-ig fog működni.

Szakpolitikai válaszlépések

A platform tevékenységének középpontjában az alábbi öt cselekvési terület áll:

Az Európa 2020 stratégia szegénység csökkentésére irányuló célkitűzése arra ösztönzi a Bizottságot, hogy éves növekedési jelentéseiben kiemelten kezelje a szociális kérdéseket.

Ezek a szakpolitikai válaszlépések összhangban állnak a szociális beruházási megközelítéssel.

Főbb tevékenységek

A tagállamok gazdasági és strukturális reformjainak nyomon követése az európai szemeszter segítségével

Az Európa 2020 stratégia céljai alapján valamennyi uniós ország saját célokat határozott meg és növekedésösztönző politikákat alakított ki. Ezeket a tagállami erőfeszítéseket koordinálni kell, hogy el lehessen érni a kívánt hatást a növekedés és a kohézió területén.

Eredménytábla

A Bizottság számos olyan, európai szinten foganatosítandó intézkedést határozott meg, amelyek a szegénység felszámolására irányuló célkitűzés végrehajtását segítik. Ezeket az intézkedéseket a Bizottság a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformjáról szóló közleményt kísérő munkadokumentumban hozta nyilvánosságra.

Az uniós intézmény rendszeres időközönként eredménytáblákat fog közzétenni az intézkedések előrehaladásáról.

A platformhoz kapcsolódó, végrehajtott intézkedések

A platformhoz kapcsolódó, folyamatban lévő intézkedések

A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformjának éves konferenciája

Az éves konferencia kiváló lehetőséget teremt arra, hogy a politikaalkotók, a főbb érintett felek és a szegénységet megtapasztalt személyek eszmét cseréljenek.

A 2014. évi konferencia (Brüsszel, Belgium)

A 2013. évi konferencia (Brüsszel, Belgium)

A 2012. évi konferencia (Brüsszel, Belgium)

A 2011. évi konferencia (Krakkó, Lengyelország)