Cosán nascleanúna

An Clár Oibre Eorpach i gcoinne na bochtaineachta agus an eisiaimh shóisialta

Sainmhíniú

Tá an Clár Eorpach i gcoinne na Bochtaineachta agus an Eisiaimh Shóisialta ar cheann de na seacht dtionscnamh shuaitheanta faoin straitéis Eoraip 2020 maidir le fás cliste, inbhuanaithe agus uilechuimsitheach.

Ceapadh an clár sin mar thacaíocht do thíortha an AE mórsprioc a bhaint amach, is é sin 20 milliún duine a thabhairt slán ón mbochtaineacht agus ón eisiamh sóisialta.

Seoladh an clár in 2010 agus beidh sé i bhfeidhm go dtí 2020.

Beartas chuige sin

Tá an Clár bunaithe ar chúig réimse gníomhaíochta:

Is dreasacht é sprioc na bochtaineachta faoi Eoraip 2020 chun béim níos láidre a dhíriú gach bliain ar shaincheisteanna sóisialta i Suirbhé Bliantúil Fáis an Choimisiúin Eorpaigh.

Tá na cur chuige beartais sin ag teacht le cur chuige na hinfheistíochta sóisialta.

Príomhghníomhaíochtaí

Faireachán ar athchóirithe eacnamaíocha agus struchtúracha Bhallstáit an AE tríd anSeimeastar Eorpach

Déanann gach Ballstát den AE spriocanna Eoraip 2020 a iompú ina spriocanna náisiúnta agus i mbeartais a chuireann le fás. Is gá na hiarrachtaí aonair sin a chomhordú leis an tionchar cuí ar fhás agus comhtháthú níos fearr a bhaint amach.

Scórchlár

Tá gníomhaíochtaí éagsúla aitheanta ag an gCoimisiún le cur i bhfeidhm ar an leibhéal Eorpach agus a ceapadh chun sprioc na bochtaineachta a bhaint amach. Tugtar míniú ar na gníomhaíochtaí sin i ndoiciméad inmheánach oibre a ghabhann leis an Teachtaireacht maidir leis an gClár Eorpach i gcoinne na Bochtaineachta agus an Eisiaimh Shóisialta.

Foilseoidh an Coimisiún scórchláir rialta maidir leis an obair atá idir lámha.

Gníomhaíochtaí de chuid an chláir atá curtha i gcrích

Gníomhaíochtaí de chuid an chláir atá fós ar siúl

Comhdháil Bhliantúil faoin gClár Eorpach i gcoinne na Bochtaineachta agus an Eisiaimh Shóisialta

Tugann an chomhdháil bhliantúil deis iontach do lucht déanta beartais, príomhpháirtithe leasmhara agus daoine a bhfuil taithí acu ar an mbochtaineacht plé a dhéanamh ar an ábhar le chéile.

Comhdháil 2014 sa Bhruiséil

Comhdháil 2013 sa Bhruiséil

Comhdháil 2012 sa Bhruiséil

Comhdháil 2011 in Kraków na Polainne