Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi

 • 07/01/2016

  Review of recent social policy reform - Report of the Social Protection Committee (2015)

  The 2015 Report of the Social Protection Committee takes stock of recent social policy reforms in the EU. The report sheds light on the key challenges facing EU policymakers in the areas of social inclusion, poverty reduction, Roma inclusion, pensions, health care and long-term care needs, and analyses the reforms introduced to overcome them. It stresses the need for an integrated approach of social protection, covering a citizen’s entire life course, from childbirth and related care through to education, training and employment, family and social life and finally retirement.

  This publication is available only in electronic version in English.

 • 12/08/2011

  Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi: Eurooppalaiset puitteet sosiaaliselle ja alueelliselle yhteenkuuluvuudelle

  EU katsoo, että talouskasvun palauttaminen sekä uusien ja parempien työpaikkojen tarjoaminen ovat avainasemassa köyhyyden torjunnassa. Tämän aikaansaamiseksi Euroopan komissio ehdottaa, että perustetaan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi. Tässä tiedonannossa esitetään köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen aiheuttamat haasteet ja se, miten eri alojen politiikalla edesautetaan köyhyyden vähentämistä ja osallisuuden lisäämistä. Siinä esitetään lisäksi erinäisiä liitännäistoimia ja selostetaan foorumin rakennetta ja sisältöä. Tämä julkaisu on saatavilla painettuna EU:n kaikilla virallisilla kielillä.

 • 28/07/2011

  Eurooppa 2020 -strategian sosiaalinen ulottuvuus : Sosiaalisen suojelun komitean raportti (2011) – Yhteenveto

  Jä senvaltioiden ja Euroopan komission poliittinen foorumi, sosiaalisen suojelun komitea, on laatinut vuotta 2011 koskevan raporttinsa Eurooppa 2020 -strategian sosiaalisesta ulottuvuudesta. Tässä esitteessä raportti esitellään lyhyesti siten, että ensiksi esitellään sosiaalisen suojelun komitean työtä, kerrotaan köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä koskevat EU:n tavoitteet ja tarkastellaan tämän osa-alueen nykyistä tilannetta ja kehityssuuntauksia. Tämän jälkeen tarkastellaan köyhyyden vähentämiseen ja torjuntaan liittyviä politiikkoja ja esitellään sosiaalisen suojelun komitean omaksumat keskeisimmät sanomat. Lisäksi esitteessä kerrotaan valituista köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan liittyvistä kansallisista ohjelmista ja EU:n välineistä. Tämä julkaisu on saatavilla painettuna EU:n kaikilla virallisilla kielillä.

 • 08/07/2011

  European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future

  What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.