Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi

Osa julkaisuista on saatavilla ainoastaan englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

Uutuuksia

07/01/2016

Review of recent social policy reform - Report of the Social Protection Committee (2015)  (07/01/2016)

Catalog N. :KE-BO-15-001-EN-N

The 2015 Report of the Social Protection Committee takes stock of recent social policy reforms in the EU. The report sheds light on the key challenges facing EU policymakers in the areas of social inclusion, poverty reduction, Roma inclusion, pensions, health care and long-term care needs, and analyses the reforms introduced to overcome them. It stresses the need for an integrated approach of social protection, covering a citizen’s entire life course, from childbirth and related care through to education, training and employment, family and social life and finally retirement.

This publication is available only in electronic version in English.

12/08/2011

Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi: Eurooppalaiset puitteet sosiaaliselle ja alueelliselle yhteenkuuluvuudelle  (12/08/2011)

Catalog N. :KE-31-11-252-FI-C

EU katsoo, että talouskasvun palauttaminen sekä uusien ja parempien työpaikkojen tarjoaminen ovat avainasemassa köyhyyden torjunnassa. Tämän aikaansaamiseksi Euroopan komissio ehdottaa, että perustetaan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi. Tässä tiedonannossa esitetään köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen aiheuttamat haasteet ja se, miten eri alojen politiikalla edesautetaan köyhyyden vähentämistä ja osallisuuden lisäämistä. Siinä esitetään lisäksi erinäisiä liitännäistoimia ja selostetaan foorumin rakennetta ja sisältöä. Tämä julkaisu on saatavilla painettuna EU:n kaikilla virallisilla kielillä.

28/07/2011

Eurooppa 2020 -strategian sosiaalinen ulottuvuus : Sosiaalisen suojelun komitean raportti (2011) – Yhteenveto  (28/07/2011)

Catalog N. :KE-BB-11-001-FI-C

Jä senvaltioiden ja Euroopan komission poliittinen foorumi, sosiaalisen suojelun komitea, on laatinut vuotta 2011 koskevan raporttinsa Eurooppa 2020 -strategian sosiaalisesta ulottuvuudesta. Tässä esitteessä raportti esitellään lyhyesti siten, että ensiksi esitellään sosiaalisen suojelun komitean työtä, kerrotaan köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä koskevat EU:n tavoitteet ja tarkastellaan tämän osa-alueen nykyistä tilannetta ja kehityssuuntauksia. Tämän jälkeen tarkastellaan köyhyyden vähentämiseen ja torjuntaan liittyviä politiikkoja ja esitellään sosiaalisen suojelun komitean omaksumat keskeisimmät sanomat. Lisäksi esitteessä kerrotaan valituista köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan liittyvistä kansallisista ohjelmista ja EU:n välineistä. Tämä julkaisu on saatavilla painettuna EU:n kaikilla virallisilla kielillä.

08/07/2011

European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future  (08/07/2011)

Catalog N. :KE-31-11-111-EN-C

What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

01/11/2010

Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change  (01/11/2010)

Catalog N. :KE-80-09-932-EN-C

Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

27/10/2009

Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009  (27/10/2009)

Catalog N. :KE-80-09-930-EN-C

Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.