Navigatsioonitee

Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm

Tuleb arvestada sellega, et osad väljaanded võivad kättesaadavad olla vaid inglise, prantsuse või saksa keeles.

Viimati lisatud

12/08/2011

Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm: sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse Euroopa raamistik  (12/08/2011)

Catalog N. : KE-31-11-252-ET-C

EL on nimetanud vaesuse vastu võitlemise peamiste teguritena majanduskasvu taastamist ning enamate ja paremate töökohtade tagamist. Nimetatu saavutamisele kaasaaitamiseks teeb Euroopa Komisjon ettepaneku luua vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm. Käesolevas teatises tuuakse ära vaesusest ja tõrjutusest tulenevad probleemid ning kirjeldatakse üldjoontes erinevate poliitikate panust vaesuse vähendamisel ja kaasatuse suurendamisel. Seejärel määratakse kindlaks mitmed seonduvad meetmed ning selgitatakse tegevusprogrammi ülesehitust ja sisu. Käesolev väljaanne on saadaval trükisena kõigis ELi ametlikes keeltes.

28/07/2011

Eu roopa 2020. aasta strateegia sotsiaalne mõõde : Sotsiaalkaitsekomitee aruanne (2011) - Kokkuvõte  (28/07/2011)

Catalog N. : KE-BB-11-001-ET-C

Sotsiaa lkaitsekomitee – ELi liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni poliitikafoorumi – 2011. aasta aruanne käsitleb Euroopa 2020. aasta strateegia sotsiaalset mõõdet. Selles infolehes on aruande kokkuvõte, sotsiaalkaitsekomitee töö tutvustus, ELi vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse eesmärkide kirjeldus ning kõnealuse valdkonna hetkeolukorra ja suundumuste analüüs. Seejärel uuritakse infolehes vaesuse vähendamise ja vältimise vahendeid ning antakse ülevaade sotsiaalkaitsekomitee peamistest sõnumitest. Samuti kirjeldatakse riiklikke programme ja ELi meetmeid, mille eesmärk on tegelda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega. Käesolev infoleht avaldatakse trükisena kõigis ELi ametlikes keeltes.

08/07/2011

European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future  (08/07/2011)

Catalog N. : KE-31-11-111-EN-C

What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

01/11/2010

Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change  (01/11/2010)

Catalog N. : KE-80-09-932-EN-C

Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

27/10/2009

Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009  (27/10/2009)

Catalog N. : KE-80-09-930-EN-C

Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.

    Jaga

  • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel