Διαδρομή πλοήγησης

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού

Ορισμός

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού είναι μια από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη και διατηρήσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

Σκοπό έχει να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ να πετύχουν έναν σημαντικό στόχο: την έξοδο 20 εκατομμυρίων ανθρώπων από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Η "πλατφόρμα" εγκαινιάστηκε το 2010 και θα λειτουργεί μέχρι το 2020.

Πολιτική απάντηση

Η πλατφόρμα αυτή καλύπτει πέντε τομείς δράσης:

Ο στόχος της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" για τη φτώχεια λειτουργεί ως κίνητρο, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δίνει κάθε χρόνο μεγαλύτερη έμφαση στα κοινωνικά ζητήματα στο πλαίσιο της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης.

Οι δράσεις που αναλαμβάνονται συνάδουν απόλυτα με τη στρατηγική κοινωνικών επενδύσεων.

Κυριότερες δράσεις

Παρακολούθηση των οικονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των χωρών της ΕΕ μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Όλες οι χώρες της ΕΕ μετέτρεψαν τους στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" σε εθνικούς στόχους και πολιτικές για τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης. Οι επιμέρους αυτές προσπάθειες θα πρέπει να συντονιστούν ώστε να επιτύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα οικονομικής ανάπτυξης καθώς και μια μεγαλύτερη συνοχή.

Πίνακας αποτελεσμάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντόπισε μια σειρά δράσεων που θα πρέπει να υλοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για τη φτώχεια. Οι δράσεις αυτές περιγράφονται στο έγγραφο εργασίας που συνοδεύει την ανακοίνωση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού.

Η Επιτροπή θα δημοσιεύει τακτικά πίνακες αποτελεσμάτων με την εξέλιξη των εργασιών.

Ολοκληρωθείσες δράσεις στο πλαίσιο της πλατφόρμας

Δράσεις σε εξέλιξη στο πλαίσιο της πλατφόρμας

Ετήσια διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού

Η ετήσια διάσκεψη αποτελεί μια πολύτιμη ευκαιρία για διεξαγωγή διαλόγου ανάμεσα στους πολιτικούς ιθύνοντες, τους βασικούς ενδιαφερομένους και τα άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα φτώχειας.

Διάσκεψη 2014 στις Βρυξέλλες (Βέλγιο)

Διάσκεψη 2013 στις Βρυξέλλες (Βέλγιο)

Διάσκεψη 2012 στις Βρυξέλλες (Βέλγιο)

Διάσκεψη 2011 στην Κρακοβία (Πολωνία)