Sti

Europæisk platform mod fattigdom og social udstødelse

 • 07/01/2016

  Review of recent social policy reform - Report of the Social Protection Committee (2015)

  The 2015 Report of the Social Protection Committee takes stock of recent social policy reforms in the EU. The report sheds light on the key challenges facing EU policymakers in the areas of social inclusion, poverty reduction, Roma inclusion, pensions, health care and long-term care needs, and analyses the reforms introduced to overcome them. It stresses the need for an integrated approach of social protection, covering a citizen’s entire life course, from childbirth and related care through to education, training and employment, family and social life and finally retirement.

  This publication is available only in electronic version in English.

 • 12/08/2011

  Den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse En europæisk ramme for social og territorial samhørighed

  EU har identificeret genetableringen af den økonomiske vækst og flere og bedre job som nøglen til bekæmpelse af fattigdom. For at muliggøre dette foreslår Europa-Kommissionen at oprette en europæisk platform mod fattigdom og social udstødelse. I denne meddelelse beskrives de udfordringer, som fattigdom og udstødelse fører med sig, og hvordan de forskellige politikker vil bidrage til at mindske fattigdom og fremme social inklusion. Den peger endvidere på en række dertil knyttede tiltag, og der redegøres for platformens udformning og indhold. Denne publikation findes i trykt version på alle officielle EU-sprog.

 • 28/07/2011

  De n sociale dimension af Europa 2020-strategien : En rapport fra Udvalget for Social Beskyttelse (2011) - Resumé

  Udvalget for Social Beskyttelse, et beslutningsforum for medlemsstaterne og Europa-Kommissionen, har udarbejdet sin 2011-udgave af rapporten om den sociale dimension af Europa 2020-strategien. Denne brochure opsummerer rapporten. Den indeholder en præsentation af Udvalget for Social Beskyttelses arbejde, en beskrivelse af EU’s mål inden for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse og en analyse af status og tendenser på dette område. Den undersøger ligeledes politikker inden for fattigdomsbekæmpelse og -forebyggelse og opridser Udvalget for Social Beskyttelses centrale budskaber. Der gives også en udførlig fremstilling af udvalgte nationale programmer og EU-instrumenter til tackling af fattigdom og social udstødelse. Denne publikat ion fi ndes i trykt version på alle offi cielle EU-sprog.

 • 08/07/2011

  European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future

  What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.