Sti

Europæisk platform mod fattigdom og social udstødelse

Bemærk venligst, at visse publikationer måske kun findes på engelsk, fransk og tysk.

Nye publikationer

07/01/2016

Review of recent social policy reform - Report of the Social Protection Committee (2015)  (07/01/2016)

Catalog N. :KE-BO-15-001-EN-N

The 2015 Report of the Social Protection Committee takes stock of recent social policy reforms in the EU. The report sheds light on the key challenges facing EU policymakers in the areas of social inclusion, poverty reduction, Roma inclusion, pensions, health care and long-term care needs, and analyses the reforms introduced to overcome them. It stresses the need for an integrated approach of social protection, covering a citizen’s entire life course, from childbirth and related care through to education, training and employment, family and social life and finally retirement.

This publication is available only in electronic version in English.

12/08/2011

Den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse En europæisk ramme for social og territorial samhørighed  (12/08/2011)

Catalog N. :KE-31-11-252-DA-C

EU har identificeret genetableringen af den økonomiske vækst og flere og bedre job som nøglen til bekæmpelse af fattigdom. For at muliggøre dette foreslår Europa-Kommissionen at oprette en europæisk platform mod fattigdom og social udstødelse. I denne meddelelse beskrives de udfordringer, som fattigdom og udstødelse fører med sig, og hvordan de forskellige politikker vil bidrage til at mindske fattigdom og fremme social inklusion. Den peger endvidere på en række dertil knyttede tiltag, og der redegøres for platformens udformning og indhold. Denne publikation findes i trykt version på alle officielle EU-sprog.

28/07/2011

De n sociale dimension af Europa 2020-strategien : En rapport fra Udvalget for Social Beskyttelse (2011) - Resumé  (28/07/2011)

Catalog N. :KE-BB-11-001-DA-C

Udvalget for Social Beskyttelse, et beslutningsforum for medlemsstaterne og Europa-Kommissionen, har udarbejdet sin 2011-udgave af rapporten om den sociale dimension af Europa 2020-strategien. Denne brochure opsummerer rapporten. Den indeholder en præsentation af Udvalget for Social Beskyttelses arbejde, en beskrivelse af EU’s mål inden for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse og en analyse af status og tendenser på dette område. Den undersøger ligeledes politikker inden for fattigdomsbekæmpelse og -forebyggelse og opridser Udvalget for Social Beskyttelses centrale budskaber. Der gives også en udførlig fremstilling af udvalgte nationale programmer og EU-instrumenter til tackling af fattigdom og social udstødelse. Denne publikat ion fi ndes i trykt version på alle offi cielle EU-sprog.

08/07/2011

European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future  (08/07/2011)

Catalog N. :KE-31-11-111-EN-C

What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

01/11/2010

Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change  (01/11/2010)

Catalog N. :KE-80-09-932-EN-C

Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

27/10/2009

Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009  (27/10/2009)

Catalog N. :KE-80-09-930-EN-C

Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.

    Del

  • Send til Twitter Del på Facebook Del på Google+