Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Program za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta

Poklice

S tem programom želi Komisija uresničiti cilj EU na področju zaposlovanja do leta 2020: 75-odstotna stopnja zaposlenosti delovno sposobnega prebivalstva (20–64 let).

Poteka od leta 2010 in je del strategije Evropa 2020, s katero želi EU v naslednjih desetih letih doseči pametno, trajnostno in vključujočo gospodarsko rast.

Program prispeva tudi k uresničevanju treh drugih ciljev EU za leto 2020: zmanjšanje števila mladih, ki prezgodaj opustijo šolanje, na manj kot 10 %; povečanje števila mladih v v visokošolskem ali enakovrednem poklicnem izobraževanju na vsaj 40 %; ter za vsaj 20 milijonov zmanjšati število ljudi, ki jih ogrožata revščina in socialna izključenost.

Ukrepi

Program bo s konkretnimi ukrepi zagotovil:

  • hitrejše izvajanje reform za večjo prožnost in varnost trga dela (t.i. prožna varnost);
  • ustrezna znanja za delovna mesta sedanjosti in prihodnosti;
  • kakovostna delovna mesta in boljše delovne pogoje;
  • ugodne razmere za odpiranje novih delovnih mest.

Razlogi za nov program

  • V EU je danes brez dela 23 milijonov ljudi, kar predstavlja 10 % aktivnega prebivalstva.
  • Nova delovna mesta so nujna za rast in konkurenčnost gospodarstva.
  • Po letu 2012 bo število delovno sposobnega prebivalstva padalo. Zato je treba povečati stopnjo zaposlenosti in s tem zagotoviti vzdržnost sistema socialnega varstva.

Nova znanja in spretnosti za nova delovna mesta

Program za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta temelji na pobudi Komisije „Nova znanja za nova delovna mesta“ iz leta 2008. Pobuda še vedno traja in se bo nadaljevala tudi v prihodnje.

Kljub podobnima imenoma novi program obravnava precej več področij, med drugim tudi prožno varnost, izboljšanje delovnih pogojev in kakovosti delovnih mest ter ustvarjanje novih delovnih mest. Razvoj znanj in spretnosti je eno od štirih prednostnih področij programa.


    Povej naprej

  • Twit it Facebook Povej naprej: Google+