Navigációs útvonal

Új készségek és munkahelyek menetrendje

  • 01/04/2011

    Új készségek és munkahelyek menetrendje: Európa hozzájárulása a teljes foglalkoztatottsághoz

    Az Európai Unió kezdeményezése, az „Új készségek és munkahelyek menetrendje” az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló Európa 2020 stratégia részét képezi. Az Európa 2020 tratégia fő célkitűzése annak biztosítása, hogy a 20-64 éves férfiak és nők körében a foglalkoztatás arányát 2020-ig 75 %-ra emeljék. A stratégia további célkitűzése az iskolából kimaradók arányának 10 %-ra történő csökkentése, valamint a felsőoktatásban vagy az azzal egyenértékű szakmai oktatásban résztvevő fiatalok arányának legalább 40 %-ra történő növelése. A menetrend tizenhárom olyan intézkedést javasol, amelyek az európai munkaerőpiac működésének javításához járulnak hozzá. Ezek az ntézkedések a foglalkoztatási rugalmasság és biztonság növelését, a képzésekbe történő befektetések ösztönzését, a tisztességes unkafeltételek biztosítását, valamint a munkahelyteremtés előmozdítását segítik. Ez a kiadvány nyomtatott formában angol, francia és német nyelven érhető el.