Navigációs útvonal

Új készségek és munkahelyek menetrendje

Figyelem! Előfordulhat, hogy egyes kiadványok csak angolul, franciául és németül állnak rendelkezésre.

Legújabb feltöltések

01/04/2011

Új készségek és munkahelyek menetrendje: Európa hozzájárulása a teljes foglalkoztatottsághoz  (01/04/2011)

Catalog N. :KE-31-11-083-HU-C

Az Európai Unió kezdeményezése, az „Új készségek és munkahelyek menetrendje” az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló Európa 2020 stratégia részét képezi. Az Európa 2020 tratégia fő célkitűzése annak biztosítása, hogy a 20-64 éves férfiak és nők körében a foglalkoztatás arányát 2020-ig 75 %-ra emeljék. A stratégia további célkitűzése az iskolából kimaradók arányának 10 %-ra történő csökkentése, valamint a felsőoktatásban vagy az azzal egyenértékű szakmai oktatásban résztvevő fiatalok arányának legalább 40 %-ra történő növelése. A menetrend tizenhárom olyan intézkedést javasol, amelyek az európai munkaerőpiac működésének javításához járulnak hozzá. Ezek az ntézkedések a foglalkoztatási rugalmasság és biztonság növelését, a képzésekbe történő befektetések ösztönzését, a tisztességes unkafeltételek biztosítását, valamint a munkahelyteremtés előmozdítását segítik. Ez a kiadvány nyomtatott formában angol, francia és német nyelven érhető el.

    Link ajánlása

  • a Twitterrel a Facebookon Megosztás a Google+-on