Cosán nascleanúna

Clár oibre do scileanna nua agus do phoist nua

Gairmeacha

Tá an tionscnamh seo bunaithe ar an tslí a chabhróidh an Coimisiúin leis an AE a sprioc fostíochta do 2020 a bhaint amach: 75% de dhaoine atá in aois oibre (20-64 bliana) a bheith ag obair.

Seoladh i 2010 é mar chuid de stráitéis foriomlán an AE – Eoraip 2020 – le fás cliste, inbhuanaithe, uileghabhálach a chur chun cinn, sna 10 mbliana romhainn agus thairis sin.

Cuireann an Clár Oibre freisin le sprioceanna an AE chun ráta luathfhágála na scoile a laghdú go dtí níos lú ná 10% agus chun líon na ndaoine óga in ardoideachas, nó i ngairmoideachas atá coibhéiseach leis, a mhéadú (40% ar a laghad), chomh maith le 20 milliún níos lú daoine a bheith i mbaol na bochtaineachta agus eisiaimh shóisiala faoi 2020.

Conas?

Leagann an Clár amach sraith gníomhaíochtaí nithiúla a chabhróidh chun:

  • Treisiú le leasuithe le solúbthacht agus socracht i margadh an tsaothair a fheabhsú ('solúbthacht agus socracht ')
  • Daoine a threalmhú leis na scileanna cearta do phoist an lae inniu agus amárach
  • Ag feabhsú chaighdeán na bpost agus coinníollacha oibre níos fearr a chinntiú
  • Dálaí um chruthú post a fheabhsú

Cén fáth?

  • 23 milliún daoine dífhostaithe ar fud na hEorpa - sin 10% don daonra gníomhach
  • Le go mbeidh ár ngeilleagar ag fás agus ag fanacht iomaíoch, tá tuilleadh post de dhíth.
  • Ó 2012 ar aghaidh, beidh laghdú ar an daonra atá in aois oibre. Le inbhuanaitheacht ár gcóras leasanna a chinntiú, is gá go mbeadh tuilleadh daoine a bheith ag obair

Scileanna Nua do Phoist Nua

An tionscnamh 'Scileanna Nua do Phoist Nua', a seoladh in 2008, leag sé amach clár an Choimisiúin do mheaitseáil, do réamhaíocht agus d'uasghrádú níos fearr ar scileanna. Tá an tionscnamh ar siúl faoi láthair agus leanfar leis feasta.

In ainneoin na gcosúlachtaí in naimneacha, is leithne i bhfad an príomhthionscnamh agus folaíonn sé solúbthacht agus socracht, mianach poist agus dálaí oibre agus cruthú post. Tá forbairt scileanna mar chuid de ceithre phríomhréimse an phríomhthionscnaimh.


    Scaip

  • Twit it Twit it Roinn ar Facebook Roinn ar Facebook Scaip ar Google+