Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma

Ammatit

Lippulaivahankkeen tarkoituksena on auttaa EU:ta saavuttamaan työllisyystavoitteensa, jonka mukaan 20–64-vuotiaiden naisten ja miesten työllisyysaste olisi nostettava 75 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Hanke käynnistettiin vuonna 2010 ja se on osa älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun tähtäävää Eurooppa 2020 -strategiaa.

Ohjelma tukee myös EU:n tavoitteita pitää nuoret koulunpenkillä nykyistä pidempään: koulunkäynnin keskeyttäneiden osuus olisi laskettava alle 10 prosenttiin ja korkea-asteen tai vastaavan tason tutkinnon suorittaneiden nuorten aikuisten osuus olisi nostettava vähintään 40 prosenttiin. Tavoitteena on myös poistaa köyhyys- tai syrjäytymisvaara vähintään 20 miljoonalta ihmiseltä vuoteen 2020 mennessä.

Tavoitteiden toteuttaminen

Ohjelmaan kuuluu useita konkreettisia toimenpiteitä, joilla

  • vauhditetaan uudistuksia joustavuuden ja työsuhdeturvan parantamiseksi työmarkkinoilla (nk. joustoturva)
  • edistetään nykyajan ja tulevaisuuden työpaikoissa tarvittavaa ammattitaitoa
  • parannetaan työpaikkojen laatua ja varmistetaan paremmat työolosuhteet
  • parannetaan työllisyyttä edistäviä olosuhteita.

Nykytilanne ja tulevaisuus

  • EU:ssa on tällä hetkellä ilman työtä 23 miljoonaa ihmistä eli 10 prosenttia työikäisestä väestöstä.
  • EU:n talouden kasvun ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi tarvitaan lisää uusia työpaikkoja
  • Euroopan työikäisen väestön määrä alkaa vähetä vuodesta 2012 lähtien. Sosiaaliturvajärjestelmien kestävyyden varmistamiseksi työssäkäyvien määrää onkin lisättävä.

Uudet taidot uusia työpaikkoja varten

Vuonna 2008 käynnistetyssä Uudet taidot uusia työpaikkoja varten -aloitteessa määritetään komission toimet ammattitaidon parantamisen, ennakoinnin ja yhteensovittamisen tehostamiseksi. Tähän aloitteeseen kuuluvien toimien toteutusta jatketaan.

Vaikka aloitteen ja lippulaivahankkeen nimet muistuttavat toisiaan, lippulaivahankkeen soveltamisala on huomattavasti laajempi ja kattaa joustoturvan, työpaikkojen laadun ja työolot sekä työpaikkojen luomisen. Ammattitaidon parantaminen on yksi lippulaivahankkeen neljästä päätavoitteesta.


    Jaa

  • Lähetä Twitteriin Jaa Facebookissa Jaa Google+:ssa