Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Europa 2020-initiativ

Observera att vissa publikationer bara finns på engelska, franska och tyska.

Nya publikationer

16/09/2014

Employment policy beyond the crisis - Social Europe guide - Volume 8  (16/09/2014)

Catalog N. :KE-BC-14-002-EN-C

The Social Europe guide is a bi-annual publication aimed at providing an interested but not necessarily specialised audience with a concise overview of specific areas of EU policy in the field of employment, social affairs and inclusion. It illustrates the key issues and challenges, explains policy actions and instruments at EU level and provides examples of best practices from EU Member States.

Volume 8 looks at EU employment policy, underpinned by the European Employment Strategy. It highlights major initiatives to tackle the disruptive effects of the economic crisis, notably the Europe 2020 Strategy and the European Semester. The guide also covers new initiatives to tackle EU unemployment or social disparities, such as the Employment Package, Youth Employment Package, and the scoreboard of key employment and social indicators. There is also a focus on promoting labour mobility, enhancing dialogue with social partners, and plans to complete Europe’s monetary union by introducing a common fiscal capacity.

The guide will be available in printed and electronic format in English, French and German.

27/05/2013

Advice on apprenticeship and traineeship schemes  (27/05/2013)

Catalog N. :KE-31-13-666-EN-C

The EU is supporting Member States to develop high quality apprenticeship and traineeship programmes to: • make the school-to-work transition easier • equip young people with the right skills and experience for sustainable employment. This publication is available in electronic format in English, French, German, Italian, Spanish and Polish.

28/07/2011

De sociala aspekterna av strategin Europa 2020 : Rapport från kommittén för socialt skydd (2011) - Sammanfattning  (28/07/2011)

Catalog N. :KE-BB-11-001-SV-C

Kommitt én för socialt skydd, ett politiskt forum för medlemsstater och Europeiska kommissionen, har tagit fram 2011 års rapport över den sociala dimensionen av Europa 2020-strategin. Denna folder sammanfattar rapporten som introducerar arbetet vid kommittén för socialt skydd, beskriver EU:s mål för bekämpning av fattigdom och social utestängning samt analyserar den nuvarande situationen och trender inom detta område. Vidare undersöker den politik för minskning och förebyggande av fattigdom samt beskriver huvudbudskap som antagits av kommittén för socialt skydd. Utvalda nationella program och EU-instrument för bekämpning av fattigdom och social utestängning redogörs också i detalj. Denna publikation fi nns i tryck på alla offi ciella EU-språk.