Navigačný riadok

Iniciatíva Európa 2020

 • 16/09/2014

  Employment policy beyond the crisis - Social Europe guide - Volume 8

  The Social Europe guide is a bi-annual publication aimed at providing an interested but not necessarily specialised audience with a concise overview of specific areas of EU policy in the field of employment, social affairs and inclusion. It illustrates the key issues and challenges, explains policy actions and instruments at EU level and provides examples of best practices from EU Member States.

  Volume 8 looks at EU employment policy, underpinned by the European Employment Strategy. It highlights major initiatives to tackle the disruptive effects of the economic crisis, notably the Europe 2020 Strategy and the European Semester. The guide also covers new initiatives to tackle EU unemployment or social disparities, such as the Employment Package, Youth Employment Package, and the scoreboard of key employment and social indicators. There is also a focus on promoting labour mobility, enhancing dialogue with social partners, and plans to complete Europe’s monetary union by introducing a common fiscal capacity.

  The guide will be available in printed and electronic format in English, French and German.

 • 27/05/2013

  Advice on apprenticeship and traineeship schemes

  The EU is supporting Member States to develop high quality apprenticeship and traineeship programmes to: • make the school-to-work transition easier • equip young people with the right skills and experience for sustainable employment. This publication is available in electronic format in English, French, German, Italian, Spanish and Polish.

 • 28/07/2011

  Sociálny rozmer stratégie Európa 2020 : Správa Výboru pre sociálnu ochranu na rok 2011 - Súhrn

  Výbor pre sociálnu ochranu (Social Protection Committee, SPC), politické fórum členských štátov a Európskej komisie, vydal správu Sociálny rozmer stratégie Európa 2020 za rok 2011. Táto brožúra obsahuje zhrnutie obsahu správy, základné informácie o činnosti výboru SPC, opis cieľov EÚ v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia a analýzu aktuálneho stavu a trendov vývoja v tejto oblasti. Súčasne obsahuje hodnotenie politík zameraných na obmedzenie a prevenciu chudoby a náčrt kľúčových záverov prijatých výborom SPC. Zahŕňa aj podrobnejšie informácie o vybratých vnútroštátnych programoch a nástrojoch EÚ na riešenie chudoby a sociálneho vylúčenia. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.