Cale de navigare

Iniţiativele incluse în Strategia Europa 2020

Menţionăm că anumite publicaţii ar putea fi disponibile doar în limbile engleză, franceză şi germană.

Ultimele apariții

27/05/2013

Advice on apprenticeship and traineeship schemes  (27/05/2013)

Catalog N. : KE-31-13-666-EN-C

The EU is supporting Member States to develop high quality apprenticeship and traineeship programmes to: • make the school-to-work transition easier • equip young people with the right skills and experience for sustainable employment. This publication is available in electronic format in English, French, German, Italian, Spanish and Polish.

28/07/2011

Dimensiunea socială a strategiei Europa 2020 : Un raport al Comitetului pentru prot ecţie socială (2011) - Rezumat  (28/07/2011)

Catalog N. : KE-BB-11-001-RO-C

Comitetul pentru protecţie socială (CPS), un forum de politici destinat statelor membre și Comisiei Europene, a realizat raportul privind dimensiunea socială a strategiei Europa 2020 pentru 2011. Această broșură rezumă raportul, care realizează o introducere privind activităţile CPS, descrie obiectivele UE privind sărăcia și excluziunea socială și analizează situaţia și tendinţele din acest domeniu. Acesta continuă cu o examinare a politicilor de reducere și de prevenire a sărăciei și prezintă mesajele-cheie adoptate de CPS. Programele naţionale și instrumentele UE selectate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale sunt, de asemenea, detaliate. Prezenta publicaţie este disponibilă în format tipărit în toate limbile ofi ciale ale UE.

    Partajează

  • Twitter Facebook Partajează pe Google+