Navigācijas ceļš

Stratēģijas “Eiropa 2020” iniciatīvas

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

Jaunākās publikācijas

16/09/2014

Employment policy beyond the crisis - Social Europe guide - Volume 8  (16/09/2014)

Catalog N. :KE-BC-14-002-EN-C

The Social Europe guide is a bi-annual publication aimed at providing an interested but not necessarily specialised audience with a concise overview of specific areas of EU policy in the field of employment, social affairs and inclusion. It illustrates the key issues and challenges, explains policy actions and instruments at EU level and provides examples of best practices from EU Member States.

Volume 8 looks at EU employment policy, underpinned by the European Employment Strategy. It highlights major initiatives to tackle the disruptive effects of the economic crisis, notably the Europe 2020 Strategy and the European Semester. The guide also covers new initiatives to tackle EU unemployment or social disparities, such as the Employment Package, Youth Employment Package, and the scoreboard of key employment and social indicators. There is also a focus on promoting labour mobility, enhancing dialogue with social partners, and plans to complete Europe’s monetary union by introducing a common fiscal capacity.

The guide will be available in printed and electronic format in English, French and German.

27/05/2013

Advice on apprenticeship and traineeship schemes  (27/05/2013)

Catalog N. :KE-31-13-666-EN-C

The EU is supporting Member States to develop high quality apprenticeship and traineeship programmes to: • make the school-to-work transition easier • equip young people with the right skills and experience for sustainable employment. This publication is available in electronic format in English, French, German, Italian, Spanish and Polish.

28/07/2011

St ratēģijas “Eiropa 2020” sociālie aspekti : Ziņojums Sociālās aizsardzības komite jai - Kopsavilkums  (28/07/2011)

Catalog N. :KE-BB-11-001-LV-C

Sociālās aizsardzīb as komiteja (SAK) — dalībvalstu un Eiropas Komisijas politikas forums — ir sagatavojusi savu 2011. gada ziņojumu par stratēģijas “Eiropa 2020” sociālajiem aspektiem. Šajā brošūrā ir sniegts ziņojuma kopsavilkums, iepazīstinot ar SAK darbu, aprakstot ES mērķus saistībā ar nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu un analizējot pašreizējo situāciju un tendences šajā jomā. Tajā tiek aplūkota nabadzības samazināšanas un novēršanas politika un izklāstīti SAK pieņemtie galvenie secinājumi. Detalizēti izklāstītas ir arī izvēlētas valstu programmas un ES instrumenti nabadzības un sociālās atstumtības novēršanai. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās ofi ciālajās ES valodās.

    Kopīgot

  • Norādīt vietnē Norādīt vietnē Kopīgot vietnē “Google+”