Naršymo kelias

Strategijos „Europa 2020“ iniciatyvos

Kai kurie leidiniai gali būti tik anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Naujausi leidiniai

27/05/2013

Advice on apprenticeship and traineeship schemes  (27/05/2013)

Catalog N. : KE-31-13-666-EN-C

The EU is supporting Member States to develop high quality apprenticeship and traineeship programmes to: • make the school-to-work transition easier • equip young people with the right skills and experience for sustainable employment. This publication is available in electronic format in English, French, German, Italian, Spanish and Polish.

28/07/2011

Stra tegijos „Europa 2020“ socialinė dimensija : Socialinės apsaugos komiteto ataskaita (2011). Santrauka  (28/07/2011)

Catalog N. : KE-BB-11-001-LT-C

Socialinės apsa ugos komitetas (SAK), valstybių narių ir Europos Komisijos politikos forumas, parengė savo 2011 m. ataskaitą dėl strategijos „Europa 2020“ socialinės dimensijos. Šiame lankstinuke apibendrinama ataskaita, kuria pristatomas SAK darbas, aprašomas skurdas ES ir socialinės atskirties tikslai bei analizuojama esama situacija ir tendencijos šioje srityje. Toliau nagrinėjama skurdo mažinimo ir prevencijos politika bei bendrais bruožais išsakomos SAK pagrindinės mintys. Taip pat išsamiai aprašomos atrinktos nacionalinės programos ir ES priemonės, skirtos kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi. Šis leidinys išspausdintas visomis ofi cialiosiomis ES kalbomis.

    Siųsti draugams

  • „Twitter“ Skelbti „Facebook“ Bendrinti „Google+“