Cosán nascleanúna

Tionscnaimh Eoraip 2020

 • 16/09/2014

  Employment policy beyond the crisis - Social Europe guide - Volume 8

  The Social Europe guide is a bi-annual publication aimed at providing an interested but not necessarily specialised audience with a concise overview of specific areas of EU policy in the field of employment, social affairs and inclusion. It illustrates the key issues and challenges, explains policy actions and instruments at EU level and provides examples of best practices from EU Member States.

  Volume 8 looks at EU employment policy, underpinned by the European Employment Strategy. It highlights major initiatives to tackle the disruptive effects of the economic crisis, notably the Europe 2020 Strategy and the European Semester. The guide also covers new initiatives to tackle EU unemployment or social disparities, such as the Employment Package, Youth Employment Package, and the scoreboard of key employment and social indicators. There is also a focus on promoting labour mobility, enhancing dialogue with social partners, and plans to complete Europe’s monetary union by introducing a common fiscal capacity.

  The guide will be available in printed and electronic format in English, French and German.

 • 27/05/2013

  Advice on apprenticeship and traineeship schemes

  The EU is supporting Member States to develop high quality apprenticeship and traineeship programmes to: • make the school-to-work transition easier • equip young people with the right skills and experience for sustainable employment. This publication is available in electronic format in English, French, German, Italian, Spanish and Polish.

 • 28/07/2011

  Gné shóisialta na straitéise ‘Eoraip 2020’ : Tuarascáil ón gCoiste um chosaint shóisialta (2011) - Achoimre

  Tá an Coiste Cosanta Sóisialta (SPC), fóram beartais le haghaidh Ballstát agus le haghaidh an Choimisiúin Eorpaigh, tar éis a thuarascáil 2011 a fhoilsiú maidir le gné shóisialta Straitéis ‘Eoraip 2020’. Tugtar achoimre ar an Tuarascáil sa bhileog seo, ina bhféachtar ar obair an SPC, ina ndéantar cur síos ar spriocanna an AE maidir le bochtaineacht agus le heisiamh sóisialta, agus ina ndéantar anailís ar an gcás mar atá agus ar threochtaí sa réimse seo. Ina dhiaidh sin, féachtar ar bheartais chun an bhochtaineacht a laghdú agus a chosc, agus tugtar breac-chuntas ar theachtaireachtaí tábhachtacha eile arna nglacadh ag an SPC. Tugtar mionsonraí freisin ar chláir náisiúnta áirithe agus ar ionstraimí an AE chun dul i ngleic leis an mbochtaineacht agus leis an eisiamh sóisialta. Tá an foilseachán seo ar fáil i bhformáid chlóite i dteangacha oifi giúla uile an AE.