Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Eurooppa 2020 -aloitteet

Tikapuilla seisova mies kurottaa kohti EU:n lipun tähtiä

EU:n Eurooppa 2020 kasvustrategiaan on kirjattu viisi kunnianhimoista tavoitetta, jotka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2020 mennessä. Teemoina ovat työllisyys, innovaatiot, koulutus, syrjäytymisen ehkäisy sekä ilmasto- ja energiakysymykset.

Kymmenvuotisstrategian lippulaivahankkeista kolmessa on kyse työllisyydestä, sosiaalisesta osallisuudesta ja syrjinnän ehkäisystä:

  • Nuoret liikkeellä aloitteella parannetaan nuorison työnsaantimahdollisuuksia. Opiskelua ja harjoittelua ulkomailla helpotetaan, ja Euroopassa tarjolla olevasta koulutuksesta pyritään tekemään laadukkaampaa ja kiinnostavampaa.
  • Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma: luodaan uusia työpaikkoja, helpotetaan tulevaisuudessa tarvittavien taitojen hankkimista ja parannetaan EU:n työlainsäädäntöä.
  • Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi tukee työtä, jolla pyritään toteuttamaan EU:n asettama yleistavoite köyhien ja syrjäytyneiden määrän vähentämisestä ainakin 20 miljoonalla hengellä vuoteen 2020 mennessä.

Lisätietoa Eurooppa 2020 strategiasta