Sti

Europa 2020-initiativer

Bemærk venligst, at visse publikationer måske kun findes på engelsk, fransk og tysk.

Nye publikationer

16/09/2014

Employment policy beyond the crisis - Social Europe guide - Volume 8  (16/09/2014)

Catalog N. :KE-BC-14-002-EN-C

The Social Europe guide is a bi-annual publication aimed at providing an interested but not necessarily specialised audience with a concise overview of specific areas of EU policy in the field of employment, social affairs and inclusion. It illustrates the key issues and challenges, explains policy actions and instruments at EU level and provides examples of best practices from EU Member States.

Volume 8 looks at EU employment policy, underpinned by the European Employment Strategy. It highlights major initiatives to tackle the disruptive effects of the economic crisis, notably the Europe 2020 Strategy and the European Semester. The guide also covers new initiatives to tackle EU unemployment or social disparities, such as the Employment Package, Youth Employment Package, and the scoreboard of key employment and social indicators. There is also a focus on promoting labour mobility, enhancing dialogue with social partners, and plans to complete Europe’s monetary union by introducing a common fiscal capacity.

The guide will be available in printed and electronic format in English, French and German.

27/05/2013

Advice on apprenticeship and traineeship schemes  (27/05/2013)

Catalog N. :KE-31-13-666-EN-C

The EU is supporting Member States to develop high quality apprenticeship and traineeship programmes to: • make the school-to-work transition easier • equip young people with the right skills and experience for sustainable employment. This publication is available in electronic format in English, French, German, Italian, Spanish and Polish.

28/07/2011

De n sociale dimension af Europa 2020-strategien : En rapport fra Udvalget for Social Beskyttelse (2011) - Resumé  (28/07/2011)

Catalog N. :KE-BB-11-001-DA-C

Udvalget for Social Beskyttelse, et beslutningsforum for medlemsstaterne og Europa-Kommissionen, har udarbejdet sin 2011-udgave af rapporten om den sociale dimension af Europa 2020-strategien. Denne brochure opsummerer rapporten. Den indeholder en præsentation af Udvalget for Social Beskyttelses arbejde, en beskrivelse af EU’s mål inden for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse og en analyse af status og tendenser på dette område. Den undersøger ligeledes politikker inden for fattigdomsbekæmpelse og -forebyggelse og opridser Udvalget for Social Beskyttelses centrale budskaber. Der gives også en udførlig fremstilling af udvalgte nationale programmer og EU-instrumenter til tackling af fattigdom og social udstødelse. Denne publikat ion fi ndes i trykt version på alle offi cielle EU-sprog.

    Del

  • Send til Twitter Del på Facebook Del på Google+