Sti

Europa 2020-initiativer

Bemærk venligst, at visse publikationer måske kun findes på engelsk, fransk og tysk.

Nye publikationer

27/05/2013

Advice on apprenticeship and traineeship schemes  (27/05/2013)

Catalog N. : KE-31-13-666-EN-C

The EU is supporting Member States to develop high quality apprenticeship and traineeship programmes to: • make the school-to-work transition easier • equip young people with the right skills and experience for sustainable employment. This publication is available in electronic format in English, French, German, Italian, Spanish and Polish.

28/07/2011

De n sociale dimension af Europa 2020-strategien : En rapport fra Udvalget for Social Beskyttelse (2011) - Resumé  (28/07/2011)

Catalog N. : KE-BB-11-001-DA-C

Udvalget for Social Beskyttelse, et beslutningsforum for medlemsstaterne og Europa-Kommissionen, har udarbejdet sin 2011-udgave af rapporten om den sociale dimension af Europa 2020-strategien. Denne brochure opsummerer rapporten. Den indeholder en præsentation af Udvalget for Social Beskyttelses arbejde, en beskrivelse af EU’s mål inden for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse og en analyse af status og tendenser på dette område. Den undersøger ligeledes politikker inden for fattigdomsbekæmpelse og -forebyggelse og opridser Udvalget for Social Beskyttelses centrale budskaber. Der gives også en udførlig fremstilling af udvalgte nationale programmer og EU-instrumenter til tackling af fattigdom og social udstødelse. Denne publikat ion fi ndes i trykt version på alle offi cielle EU-sprog.

    Del

  • Send til Twitter Del på Facebook Del på Google+