Sti

Europa 2020-initiativer

Mand på en stige, der rækker ud efter stjernerne på EU's flag

Europa 2020 er EU’s vækststrategi med fem ambitiøse mål – for beskæftigelse, innovation, uddannelse, social integration og klima/energi – der skal nås inden 2020.

Europa 2020-strategiens tre flagskibsinitiativer, som hører under området beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, er:

  • Unge på vej: sigter mod at forbedre unges muligheder for at finde et job ved at hjælpe studerende og praktikanter med at få erfaring i andre lande og forbedre uddannelsesinstitutionernes kvalitet og tiltrækningskraft i Europa.
  • En dagsorden for nye kvalifikationer og nye job: sigter mod at sætte fornyet skub i arbejdsmarkedsreformer for at hjælpe folk med at få de rette færdigheder til deres fremtidige job, skabe nye arbejdspladser og revidere EU’s arbejdsmarkedslovgivning.
  • Europæisk platform mod fattigdom og social udstødelse: sigter mod at styrke arbejdet på alle niveauer for at nå EU's overordnede mål om at få mindst 20 millioner mennesker ud af fattigdom eller udstødelse inden 2020.

Mere om Europa 2020-strategien