Cesta

Iniciativy Evropa 2020

Některé publikace mohou být k dispozici pouze v angličtině, francouzštině a němčině.

Nejnovější přírůstky

27/05/2013

Advice on apprenticeship and traineeship schemes  (27/05/2013)

Catalog N. : KE-31-13-666-EN-C

The EU is supporting Member States to develop high quality apprenticeship and traineeship programmes to: • make the school-to-work transition easier • equip young people with the right skills and experience for sustainable employment. This publication is available in electronic format in English, French, German, Italian, Spanish and Polish.

28/07/2011

Soci ální rozměr strategie Evropa 2020 : Zpráva Výboru pro sociální ochranu (2011) – shrnutí  (28/07/2011)

Catalog N. : KE-BB-11-001-CS-C

Výbor pro sociální ochr anu (SPC), politické fórum pro členské státy a Evropskou komisi, vypracoval zprávu za rok 2011 o sociální dimenzi strategie Evropa 2020. Tento leták je shrnutím této zprávy, představuje práci SPC, popisuje cíle v oblasti chudoby a sociálního vyloučení v EU a analyzuje současný stav a vývojové tendence v této oblasti. Dále zkoumá politiky v oblasti snížení a zamezení chudoby a nastiňuje hlavní poselství schválené Výborem pro sociální ochranu. Podrobně popisuje také vybrané národní programy a nástroje EU pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Tato publikace je k dispozici v tištěné podobě ve všech úředních jazycích EU.

    Sdílet

  • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+