Cesta

Iniciativy Evropa 2020

 • 16/09/2014

  Employment policy beyond the crisis - Social Europe guide - Volume 8

  The Social Europe guide is a bi-annual publication aimed at providing an interested but not necessarily specialised audience with a concise overview of specific areas of EU policy in the field of employment, social affairs and inclusion. It illustrates the key issues and challenges, explains policy actions and instruments at EU level and provides examples of best practices from EU Member States.

  Volume 8 looks at EU employment policy, underpinned by the European Employment Strategy. It highlights major initiatives to tackle the disruptive effects of the economic crisis, notably the Europe 2020 Strategy and the European Semester. The guide also covers new initiatives to tackle EU unemployment or social disparities, such as the Employment Package, Youth Employment Package, and the scoreboard of key employment and social indicators. There is also a focus on promoting labour mobility, enhancing dialogue with social partners, and plans to complete Europe’s monetary union by introducing a common fiscal capacity.

  The guide will be available in printed and electronic format in English, French and German.

 • 27/05/2013

  Advice on apprenticeship and traineeship schemes

  The EU is supporting Member States to develop high quality apprenticeship and traineeship programmes to: • make the school-to-work transition easier • equip young people with the right skills and experience for sustainable employment. This publication is available in electronic format in English, French, German, Italian, Spanish and Polish.

 • 28/07/2011

  Soci ální rozměr strategie Evropa 2020 : Zpráva Výboru pro sociální ochranu (2011) – shrnutí

  Výbor pro sociální ochr anu (SPC), politické fórum pro členské státy a Evropskou komisi, vypracoval zprávu za rok 2011 o sociální dimenzi strategie Evropa 2020. Tento leták je shrnutím této zprávy, představuje práci SPC, popisuje cíle v oblasti chudoby a sociálního vyloučení v EU a analyzuje současný stav a vývojové tendence v této oblasti. Dále zkoumá politiky v oblasti snížení a zamezení chudoby a nastiňuje hlavní poselství schválené Výborem pro sociální ochranu. Podrobně popisuje také vybrané národní programy a nástroje EU pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Tato publikace je k dispozici v tištěné podobě ve všech úředních jazycích EU.