Cesta

Iniciativy Evropa 2020

Muž na žebříku natahující se po hvězdách na vlajce EU

Evropa 2020 je strategie růstu, která má pět ambiciózních cílů (v oblasti zaměstnanosti, inovací, vzdělání, sociálního začlenění a změny klimatu/energetiky), jež by EU měla dosáhnout do roku 2020.

Tři stěžejní iniciativy strategie Evropa 2020 spadají do oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování:

  • Mládež v pohybu – Cílem je zvýšit šance mladých lidí na získání práce: Iniciativa pomůže studentům a stážistům získat zkušenosti z jiných zemí a zkvalitní a zatraktivní vzdělávání a odbornou přípravu v Evropě.
  • Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa – Cílem je dodat reformám trhu práce nový impulz, aby lidé snáze získávali dovednosti, které opravdu využijí v budoucím zaměstnání, aby se vytvářela nová pracovní místa a aby byla přepracována legislativa EU v oblasti zaměstnanosti.
  • Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení: úkolem platformy je podporovat činnost na všech úrovních a naplnit tak jeden z hlavních cílů EU: snížit do roku 2020 počet lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením o 20 milionů.

Další informace o strategii Evropa 2020