Навигационна пътека

Инициативи на „Европа 2020“

Моля, имайте предвид, че някои публикации може да са достъпни само на английски, френски и немски.

Последни публикации

27/05/2013

Advice on apprenticeship and traineeship schemes  (27/05/2013)

Catalog N. : KE-31-13-666-EN-C

The EU is supporting Member States to develop high quality apprenticeship and traineeship programmes to: • make the school-to-work transition easier • equip young people with the right skills and experience for sustainable employment. This publication is available in electronic format in English, French, German, Italian, Spanish and Polish.

28/07/2011

Социалното измерение на стратегия „Европа 2020“ : Доклад на комитета за социална закрила (2011 г.) - Резюме  (28/07/2011)

Catalog N. : KE-BB-11-001-BG-C

Комитетът за социална закрила (КСЗ), политическият форум за държавите-членки и Европейската комисия изготвиха своя доклад за 2011 г. във връзка със социалното измерение на стратегия „Европа 2020“. Тази брошура представлява резюме на доклада, който представя работата на КСЗ, описва бедността в ЕС и целите, свързани със социалното изключване, и анализира състоянието и тенденциите в тази област. Той изследва политиките за намаляване и предотвратяване на бедността и излага ключови послания, приети от КСЗ. Подробно са описани също и национални програми и инструменти на ЕС за преодоляване на бедността и социалното изключване. Тази публикация е отпечатана на хартиен носител на всички официални езици на ЕС.

    Споделяне

  • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+