Navigačný riadok

Mládež v pohybe

Mládež v pohybe je komplexným balíkom politických iniciatív v oblasti vzdelávania a zamestnanosti mladých ľudí v Európe. Táto iniciatíva, ktorá bola odštartovaná v roku 2010, je súčasťou stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

Ciele

Cieľom iniciatívy Mládež v pohybe je zlepšiť vzdelávanie a zamestnateľnosť mladých ľudí a zvýšiť mieru ich zamestnanosti (v súlade so všeobecnejším cieľom na úrovni EÚ, podľa ktorého by miera zamestnanosti pre populáciu v produktívnom veku (20 – 64 rokov) mala dosiahnuť 75 %) prostredníctvom:

 • prispôsobenia vzdelávania a odbornej prípravy potrebám mladých ľudí;
 • propagácie účasti na štipendijných programoch EÚ v zahraničí;
 • podpory vnútroštátnych opatrení zameraných na zjednodušenie prechodu zo školy do zamestnania.

Metódy

 • Koordinácia politiky s cieľom identifikovať a stimulovať opatrenia na úrovni EÚ a členských štátov;
 • Konkrétne opatrenia zamerané na mladých ľudí, ako napríklad prípravný program „Tvoje prvé pracovné miesto EURES“ na podporu mobility v EÚ, a lepšia podpora pre mladých podnikateľov prostredníctvom nového európskeho nástroja mikrofinancovania Progress.

Prečo sa EÚ zameriava na mladých ľudí?

 • V EÚ je 5,5 milióna mladých ľudí bez práce, čo znamená, že každý piaty človek vo veku menej ako 25 rokov si proti svojej vôli nedokáže nájsť zamestnanie.
 • Miera ich nezamestnanosti presahuje 20 %, čo je viac ako dvojnásobok celkového priemeru a trojnásobok v porovnaní s osobami nad 25 rokov.
 • Vyše sedem miliónov mladých ľudí vo veku 15 – 24 rokov nemá zamestnanie, neštuduje ani neabsolvuje odbornú prípravu.

Portál Mládež v pohybe – ďalšie informácie a praktické odkazy pre mladých ľudí, ktorí chcú študovať alebo pracovať v zahraničí.

Iniciatíva Príležitosti pre mladých – opatrenia na zvýšenie zamestnanosti mladých.

  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+