Ścieżka nawigacji

Mobilna młodzież

Mobilna młodzież” to pakiet inicjatyw w dziedzinie edukacji i zatrudnienia skierowanych do młodych ludzi w Europie. Rozpoczęty w 2010 roku program jest częścią strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego.

Cele

Celem programu jest podwyższenie poziomu edukacji młodzieży oraz zwiększenie jej szans na zatrudnienie. Chodzi o to, aby obniżyć wysokie bezrobocie, jakie aktualnie panuje wśród młodych, oraz zwiększyć poziom zatrudnienia – zgodnie z ogólnounijnym celem polegającym na zwiększeniu zatrudnienia do 75 proc. wśród ludności w wieku produkcyjnym (20–64 lata). W realizacji tego celu pomoże:

 • lepsze dostosowanie kształcenia i szkolenia do potrzeb młodych
 • zachęcanie ich do korzystania z możliwości, jakie oferują unijne stypendia na kształcenie lub szkolenie za granicą
 • zachęcanie państw UE do podejmowania działań, które ułatwią młodzieży przejście z systemu edukacji na rynek pracy.

Metody

 • Koordynacja polityki w celu określenia i pobudzenia działań na szczeblu unijnym i krajowym
 • Konkretne działania skierowane do młodzieży – np. inicjatywa przygotowawcza „Pierwsza praca z EURES-em” na rzecz mobilności pracowników w UE oraz zwiększone wsparcie dla młodych przedsiębiorców za pośrednictwem europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress.

Dlaczego należy skoncentrować się na młodzieży?

 • Około 5,5 mln młodych Europejczyków jest bezrobotnych. Oznacza to, że co piąty mieszkaniec UE mający mniej niż 25 lat nie może znaleźć pracy.
 • Wskaźnik bezrobocia wśród młodzieży wynosi ponad 20 proc., czyli dwukrotnie więcej niż wskaźnik bezrobocia we wszystkich grupach wiekowych łącznie i prawie trzykrotnie więcej niż w przypadku osób aktywnych zawodowo w wieku powyżej 25 lat (9,6 proc.).
 • Bez pracy po zakończeniu nauki lub kształcenia zawodowego pozostaje obecnie 7,5 mln młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat.

Strona programu „Mobilna młodzież” – informacje i porady dla młodych ludzi zainteresowanych studiami i szkoleniami za granicą lub podjęciem tam pracy.

Inicjatywa „Szanse dla młodzieży” obejmuje działania, które mają doprowadzić do zmniejszenia bezrobocia wśród młodzieży.

  Podziel się

 • Twitter Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Google+