Navigācijas ceļš

Jaunatne kustībā

Jaunatne kustībā” ir visaptverošs Eiropas jauniešiem domātu politikas iniciatīvu kopums izglītības un nodarbinātības jomā. To sāka 2010. gadā, un tā ietilpst gudras, ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes stratēģijā “Eiropa 2020”.

Mērķi

Iniciatīvas “Jaunatne kustībā” mērķis ir uzlabot jauniešu izglītību un atbilstību darba tirgus prasībām, lai atbilstīgi nodarbinātības jomā izvirzītajam ES pamatmērķim — 75 % nodarbināto aktīvajā vecumā (20-64 gadi) — mazinātu augsto bezdarbu un palielinātu nodarbinātības līmeni jauniešu vidū,

 • izglītību un mācību saturu labāk pielāgojot viņu vajadzībām,
 • mudinot viņus izmantot priekšrocības, ko sniedz ES stipendijas studijām vai mācībām citā valstī,
 • aicinot ES dalībvalstis veikt pasākumus, kas vienkāršotu darba dzīves uzsākšanu pēc studijām.

Metodes

 • Koordinējoša politika, lai definētu un stimulētu rīcību ES un valstu līmenī.
 • Īpaši jauniešiem domāti pasākumi, tādi kā projekts “Tava pirmā darbavieta ar portāla EURES starpniecību” lielākai darba mobilitātei ES, Eiropas progresa mikrofinansēšanas instruments, kas gādā par lielāku atbalstu jaunajiem uzņēmējiem.

Kāpēc jaunatne?

 • ES bez darba ir apmēram 5,5 miljoni jauniešu. Tas nozīmē, ka katrs piektais cilvēks vecumā līdz 25 gadiem, kurš gribētu strādāt, nevar atrast darbu.
 • Bezdarbs jauniešu vidū pārsniedz 20 % — tas ir divreiz vairāk nekā visām vecuma grupām, kopā ņemtām, un gandrīz trīsreiz vairāk nekā vecuma grupā virs 25 gadiem.
 • 7,5 miljoni cilvēku vecumā no 15 līdz 24 gadiem ne strādā, ne mācās.

Tīmekļa vietnē “Jaunatne kustībā” atradīsit vairāk informācijas un arī saites, kas varētu noderēt jauniem cilvēkiem, kuri vēlas studēt, iegūt pieredzi vai strādāt ārzemēs.

Jaunatnes iespēju iniciatīva – pasākumi jauniešu bezdarba mazināšanai.

  Kopīgot

 • Norādīt vietnē Norādīt vietnē Kopīgot vietnē “Google+”