Cesta

Mládež v pohybu

Mládež v pohybu je komplexní balíček politických iniciativ týkajících se vzdělávání a zaměstnanosti mladých lidí v Evropě. Jeho realizace byla zahájena v roce 2010. Tvoří součást strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění.

Cíle

Iniciativa Mládež v pohybu má za cíl zlepšit vzdělání a zaměstnatelnost mladých lidí a snížit jejich nezaměstnanost (která v současné době dosahuje vysokých hodnot). EU chce dosáhnout 75% zaměstnanosti obyvatelstva v produktivním věku (20–64 let) a v souvislosti s tím také zvýšit podíl mladých lidí, kteří mají práci. Iniciativa chce při tom postupovat tímto způsobem:

 • přizpůsobit vzdělávání a odbornou přípravu potřebám mladých lidí
 • podporovat mladé lidi v tom, aby využívali grantů EU na studium nebo odbornou přípravu v dalších zemích Unie
 • podporovat jednotlivé členské státy v tom, aby zjednodušovaly přechod absolventů do pracovního procesu.

Metody

 • koordinace politik s cílem vytipovat nutná opatření na úrovni EU i jednotlivých států a tato opatření následně realizovat
 • opatření zaměřená na mladé lidi (např. program „Vaše první zaměstnání přes EURES“ podporující pracovní mobilitu v EU) a intenzivnější podpora mladých podnikatelů prostřednictvím evropského nástroje mikrofinancování „Progress“.

Proč je potřeba se zaměřit na mladé lidi?

 • V EU je mezi mladými lidmi okolo 5,5 milionu nezaměstnaných, což znamená, že každá pátá osoba mladší 25 let, která je ochotna pracovat, nemůže najít pracovní uplatnění.
 • Míra nezaměstnanosti u mladých lidí přesahuje 20 %. To je dvojnásobek počtu nezaměstnaných ve všech věkových skupinách dohromady a téměř třikrát více než u osob starších 25 let.
 • 7,5 milionu lidí ve věku 15 až 24 let nemá v současné době práci ani se nevzdělává (ať již na škole, v učení či rekvalifikačním kurzu).

Mládež v pohybu – internetové stránky této iniciativy přinášejí informace a užitečné odkazy pro mladé lidi se zájmem o studium, odbornou přípravu a práci v zahraničí.

Iniciativa „Příležitosti pro mladé“ – opatření na snížení nezaměstnanosti u mladých lidí

  Sdílet

 • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+