Cale de navigare

Ştiri

Comisia acceptă faptul că Spania poate restricționa temporar libera circulație a lucrătorilor români

11/08/2011 Harti si o valiza cu un autocolant în care este scris 'Europa'

Ca urmare a unei cereri din partea autorităților spaniole din data de 28 iulie 2011, Comisia Europeană a aprobat cererea Spaniei de a restricționa piața forței de muncă pentru lucrătorii români până la 31 decembrie 2012, ca urmare a unor perturbări grave pe piața forței de muncă. Spania a fost puternic lovită de criză.

Aceste restricții se vor aplica activităților din toate sectoarele și regiunile. Cu toate acestea, restricțiile nu afectează pe cetățenii români care sunt deja activi pe piața forței de muncă din Spania.

Aceste restricții temporare sunt autorizate de Comisia Europeană în contextul actual al situației economice din Spania. O scădere fără precedent a PIB-ului (-3,9 % între 2008 și 2010) a condus la cel mai ridicat nivel al șomajului din UE, de peste 20% începând cu luna mai 2010.

Mai mult, analiza efectuată de Comisie a stabilit că cetățenii români care trăiesc în Spania sunt puternic afectați de șomaj, 30 % dintre aceștia fiind șomeri. 191 400 de cetățeni români care au lucrat în Spania au fost șomeri în primul trimestru al anului 2011, acesta fiind numărul de șomeri cel mai ridicat după cel al resortisanților spanioli. Cu trei ani mai înainte, acest număr a fost de numai 80 100. În aceeași perioadă de timp, numărul angajaților români a scăzut cu aproape 24 %.

În ciuda unei diminuări a numărului resortisanților români care au venit să lucreze în Spania în ultimii ani, afluxul rămâne la un nivel ridicat, probabil din cauza recesiunii economice. Numărul resortisanților români cu reședința permanentă în Spania a crescut de la 388 000 la 1 ianuarie 2006 la 823 000 la 1 ianuarie 2010.

Din moment ce Spania și-a deschis piața forței de muncă pentru toți cetățenii UE, orice restricție a liberei circulații a lucrătorilor constituie o derogare și nu poate fi decât temporară. Comisia Europeană va monitoriza îndeaproape situația și va avea posibilitatea de a modifica sau revoca decizia oricând va considera acest lucru necesar.

În general, libera circulație a lucrătorilor a avut un impact economic pozitiv la nivel european și a condus la creștere economică în țările destinatare. Estimări recente sugerează că, între anii 2004 și 2009, impactul pe termen lung al fluxurilor de populație asupra PIB-ului UE-15 s-a concretizat printr-un supliment de 0,9 %.

Etapele următoare

Comisia Europeană va informa mai departe Consiliul cu privire la decizia sa și orice stat membru poate solicita Consiliului să modifice sau să anuleze decizia Comisiei privind suspendarea legislației UE în termen de două săptămâni.