Διαδρομή πλοήγησης

Ειδήσεις

Assessment of the implementation of the European Commission Recommendation on active inclusion - A study of national policies

Σχετικά έγγραφα
ΕΛΛΑΔΑ - Αξιολόγηση της Εφαρμογής της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενεργό Ένταξη  (2013)
pdf ελληνικά English
ΚΥΠΡΟΣ: Αξιολόγηση της Υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Σύστασης για την Ενεργό Ένταξη (2013)
pdf ελληνικά English
Belgium - 2012 Assessment of the implementation of the European Commission Recommendation on active inclusion (2013)
pdf English français Nederlands
Bulgaria - 2012 Assessment of the implementation of the European Commission Recommendation on active inclusion (2013)
pdf български English
Assessment of the implementation of the European Commission Recommendation on active inclusion: A study of national policies (2013)
pdf Deutsch English français
Czech Republic - 2012 Assessment of the implementation of the European Commission Recommendation on active inclusion (2013)
pdf čeština English
Denmark - 2012 Assessment of the implementation of the European Commission Recommendation on active inclusion (2013)
pdf dansk English
Germany - 2012 Assessment of the implementation of the European Commission Recommendation on active inclusion (2013)
pdf Deutsch English
Estonia - 2012 Assessment of the implementation of the European Commission Recommendation on active inclusion (2013)
pdf eesti keel English
Ireland - 2012 Assessment of the implementation of the European Commission Recommendation on active inclusion (2013)
pdf English