Cale de navigare

Evenimente

Additional tools

12/10/2010 - 20/10/2010

Contribuţia fondurilor europene la integrarea populaţiei Roma

Contribuţia fondurilor europene la integrarea populaţiei Roma

Urmare a Summit-ului UE pentru Roma de la Bruxelles din 2008 şi în contextul Anului european 2010 pentru combaterea sărăciei şi excluziunii sociale, Comisia Europeană organizează în România în luna octombrie a acestui an reuniuni la nivel înalt pe tema contribuţiei fondurilor europene la integrarea Romilor.

Un eveniment la nivel naţional va fi organizat în 12 şi 13 octombrie 2010 la Bucureşti şi va fi urmat de două evenimente regionale la Cluj în data de 14 octombrie şi respectiv la Iaşi în data de 20 octombrie.

Aceste evenimente au ca scop creşterea gradului de conştientizare cu privire la oportunităţile oferite de fondurile europene, promovarea utilizării lor şi îmbunătăţirea impactului proiectelor susţinute de acestea. Ele sunt, de asemenea, parte a procesului către o implicare mai mare a Romilor în implementarea programelor operaţionale finanţate prin fondurile UE.

Oratori: reprezentanţi ai Comisiei Europene, autorităţilor române, societăţii civile active în domeniul integrării Romilor, etc.

Pentru a vedea programele: daţi click aici pentru Bucuresti - Cluj-Napoca - Iaşi:

Posibili participanţi: reprezentanţi politici, reprezentanţi ai autorităţilor naţionale, regionale & locale, potenţiali beneficiari, inclusiv municipalităţile şi ONG-urile care se ocupă cu integrarea Romilor, etc.

Interpretare în limbile română, romani şi engleză

Înregistrarea este închisă.

Localitate  pictogramă
  • Localitate : București (România )