Navigációs útvonal

Forrásszerzés

Az információk terjesztése a korszerűsített koordináció sikerének egyik legfőbb záloga. A feladat közös: a szociális biztonsági intézmények, a tagállami szervek és a szociális partnerek mind fontos szerepet játszhatnak abban, hogy a polgárok hatékonyabban élhessenek jogaikkal.

Együttműködési és tájékoztatási intézkedések a szociális biztonsági koordinációval kapcsolatban

Az Európai Bizottság pénzügyi támogatást nyújt:

  • a szociális biztonsági intézmények közötti együttműködéssel kapcsolatos transznacionális intézkedésekhez
  • a szociális biztonsági koordinációról szóló rendeletekből fakadó jogok és kötelezettségek szélesebb körben történő megismertetésére irányuló transznacionális intézkedésekhez
  • a szociális biztonságra vonatkozó adatcserét biztosító rendszer (Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI) kiépítésére és végrehajtására irányuló transznacionális vagy tagállami intézkedésekhez