Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Expertnätverk (trESS)

EU-kommissionen finansierar ett expertnätverk för socialförsäkringsfrågor – Tressnätverket – som ska utbilda och rapportera om europeisk social trygghet. Nätverket består av oberoende experter inom europeisk socialförsäkringsrätt och samordnas av universitetet i Gent (Belgien).

Vad gör nätverket? 

Tressnätverket håller seminarier och kopplar samman de olika aktörer som ska tillämpa reglerna om samordning av socialförsäkringen i EU-länderna. Det är bland annat socialförsäkringsinstitutioner, jurister, domare, arbetsmarknadens parter och andra experter.

Nätverket rapporterar också till EU-kommissionen om eventuella problem med hur EU-länderna tillämpar reglerna. Man analyserar hur samordningsreglerna förhåller sig till nationell lagstiftning utifrån ett juridiskt och strategiskt perspektiv.

 

    Dela med dig

  • Twitter Facebook Dela på Google+