Διαδρομή πλοήγησης

Δίκτυα εμπειρογνωμόνων (trESS)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων σχετικά με την ευρωπαϊκή κοινωνική ασφάλιση, το trESS (κατάρτιση και πληροφόρηση σχετικά με την ευρωπαϊκή κοινωνική ασφάλιση). Το δίκτυο trESS αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες στον τομέα του ευρωπαϊκού δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και συντονίζεται από το πανεπιστήμιο της Γάνδης (Βέλγιο).

Τι κάνει το δίκτυο; 

Το trESS διοργανώνει εξειδικευμένα σεμινάρια και δημιουργεί δίκτυα μεταξύ διαφόρων παραγόντων που συμμετέχουν στην εφαρμογή των κανόνων συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης σε εθνικό επίπεδο. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται φορείς κοινωνικής ασφάλισης, δικηγόροι, δικαστές, κοινωνικοί εταίροι και άλλοι ειδικοί.

Επίσης, το δίκτυο υποβάλλει εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με προβλήματα εφαρμογής που αντιμετωπίζουν οι χώρες της ΕΕ. Αναλαμβάνει τη νομική και στρατηγική ανάλυση των κανόνων συντονισμού σε σχέση με τις εξελίξεις στις εθνικές νομοθεσίες.

    Διαδώστε το

  • Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter Μοιραστείτε το στο Facebook Διαδώστε το στο google+